...eller utforsk i kategoriene våre:

Fant du ikke det du lette etter?
Se alle kategorier her

Nyeste artikler

Klimaendringenes påvirkning på landbruket i Norge innenfor ulike klimasoner

Klimaendringer vil ha stor påvirkning på fremtidig landbruksproduksjon i Norge og tilpasning vil være nødvendig både for å utnytte muligheter og håndtere utfordringer som følger av det nye klimaet. Klimaprojeksjoner fram mot slutten av dette århundret viser at klimaet kan endres betydelig, men det er fortsatt stor usikkerhet rundt nivået på disse endringene.

Type artikkel: Rapport
19. september 2019
Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge

Bakgrunn
Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer for Norge. De følgende fire problemstillinger blir belyst med tanke på hvordan kunnskapsutviklingen har vært i tidsrommet 2010 og fram til i dag:
1. Hvordan påvirker klimaendringene natur og samfunn fram mot år 2100?
2. Hva er de samfunnsøkonomiske konsekvenser av klimaendringene?
3. Hvordan jobber forvaltningen med klimatilpasning?
4. I hvilken grad Norge er i stand til å tilpasse natur og samfunn til konsekvensene av klimaendringer?

Type artikkel: Rapport
Arktisk kvalitet – En beskrivelse av nordlige natur- og klimaforhold og virkning på egenskaper hos nordnorske matprodukter

Unike nordlige klimaforhold med lange dager og lave temperaturer, kan påvirke egenskaper hos mat, fôr og beitevekster. En gjennomgang av vitenskapelige studier av slik Arktisk kvalitet viser effekter for både sensorisk kvalitet og ulike innholdsstoffer for flere produkter. Innen kålvekster påvirker klimaet utseende (brokkoli) og reduserer glukosinolatinnhold og bittersmak (brokkoli og kålrot).

Type artikkel: Rapport

Blogg

Undret – en ny matkonferanse, helt på jordet

Publisert:

Hvordan kan vi skape systemforandring mot et bærekraftig, sirkulært og smakfullt samfunn? Svaret er et under! Søndag 15. september samlet 130 bønder, kokker, journalister og matinteresserte seg på Under Tallarna i Järna, en halvtime utenfor Stockholm. Hensikten var å være med på Undret – en årlig konferanse om mat, småskala jordbruk og miljø. Fra morgen …

Matprodusenten: Bergens egen bybonde

Kategori:
Publisert: 2. september 2019

Byrom og matplanter er lik sant! Ida Kleppe har jobbet som Bybonde i Bergen siden november 2018. I sin arbeidshverdag skal hun bidra til å inspirere byen innbyggere til å dyrke sin egen mat. Det er både sosialt og smakfullt! Vi har tatt en prat med Ida for å høre hvordan det er å jobbe …

Månedens master: Agri-active neighbourhood: an exploration of neighbourhood cultivation through urban agriculture and development strategies

Publisert: 10. juli 2019

Mahan Salim og Kamran Surizehi har skrevet masteroppgave om urbant landbruk som verktøy for byutvikling. Hva skjer om de nedlagte delene av Oslo fengsel blir gjort om til et inkluderende møtepunkt ved hjelp av urbant landbruk? Hva kan urbant landbruk tilby, og hvilke sosiale, økonomiske, helse- og miljøpåvirkninger har urbant landbruk? Vi har stilt Mahan …

Kalender

Nyhetsbrev

Top