Å spise for planeten: utforskning av bærekraftig matforbruk i London

| Type artikkel: Masteravhandling
I en masteravhandling fra 2014 har Marte Eriksen Giæver undersøkt forbruk av bærekraftig mat i London. Moderne matproduskjon og forbruk bidrar til store utslipp av drivhusgasser og annen forurensning som igjen bidrar til global oppvarming og endringer i klimaet.
Top