Algae to Future (A2F) – Alger for fremtiden

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Med mikroalger som utgangspunkt vil forskerprosjektet «Alger for fremtiden - A2F» undersøke algenes potensial til å produsere høykvalitets proteiner, flerumettede fettsyrer og karbohydrater til fremtidens matfat. Vi vil kombinere fagkunnskap om dyrking og optimalisering av mikroalgers biomassekomposisjon i lab- og pilotskala, med erfaringen til bl.a. profesjonelle bakere, ølbryggere og fiskefôrprodusenter. Slik legger vi grunnlaget for en felles innovasjonsplattform for fremtidens bærekraftige norske algeindustri.

Prosjektleder :

Stig A. Borgvang

Prosjektperiode:

01.04.2017 - 31.03.2021

Institusjon:

NIBIO

A2F vil utvikle tre mikroalgeverdikjeder godkjent som mat og/eller fôr basert på stivelse, proteiner og omega 3 fettsyrer. Mattrygghet og forbrukeraksept vil bli tillagt stor vekt i arbeidet.

Norge har egnede naturressurser (vann, energi, lys) og gunstige vilkår for dyrking av mikroalger, men også spesielle behov for proteiner og flerumettede fettsyrer for å oppnå en bærekraftig og miljøvennlig landbruksindustri og akvakulturnæring.

Mikroalgedyrking i landbruket vil bli testet ut på Folven Gård, NIBIOs «Pilotsamarbeidsgård» i Stryn. Pilotforsøkene vil bli fulgt av en livssyklusanalyse for å kunne vurdere både miljøeffektene og effektene på andre produksjonslinjer på gårdsbruk for melk og kjøttproduksjon.

Samfunnsnytten er betydelig med tanke på at A2Fs verdikjeder starter fra laveste mulig nivå i næringskjeden. Dette uten bruk av produktivt landbruksareal.

 

Lenke: https://nibio.no/prosjekter/algae-to-future-a2f

Top