Avrenning fra landbruket

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen
Avrenning og erosjon fra landbruk kan forårsake miljøproblemer i nærliggende vann og vassdrag. I en ny film viser forskere fra Bioforsk oss hva som skjer når regn og snø drar med seg jord og næringsstoffer fra ulike jordbruksareal, og noen av tiltakene som kan settes inn for å begrense vannforurensning.
«Forskjellige vekster stiller forskjellige krav til klima og bearbeiding av jorda, samtidig som dyrking av en vekst kan gjøres på mange forskjellige måter. Det er mange valg bonden må gjøre, og de fleste av disse har en direkte eller indirekte betydning for avlingsnivå og miljø.»
Slik begynner Bioforsk sin film om avrenning fra landbruket. Avrenning og erosjon fra landbruk kan forårsake miljøproblemer i nærliggende vann og vassdrag. I denne filmen viser forskere fra Bioforsk hva som skjer når regn og snø drar med seg jord og næringsstoffer fra ulike jordbruksareal, og noen av tiltakene som kan settes inn for å begrense vannforurensning.

Nasjonalt overvåkningsprogram

Bakgrunnen for filmen er Bioforsk sitt overvåkningsprogramm  for avrenning og erosjon i landbruket kalt JOVA. JOVA er et nasjonalt program som samler inn data fra utvalgte landbruksområder i Norge og dokumenterer miljøeffekter av norsk landbruksdrift.
«Lokale utfordringer krever lokale løsninger. Setter vi inn de riktige tiltakene, reduserer vi problemet med avrenning fra landbruket. Dette gjør at vi kan sikre en god vannkvalitet også for framtida, der det forventes et våtere og varme klima.»
    Medvirkende i filmen: Rikard Pedersen, Marianne Bechmann og Jon Schärer. Film og redigering: Kathrine Torday Gulden. Marit Hauken har bidratt til idé og utforming.
Top