Barn og smak Utvikling av den norske smaken: Barn og preferanser for norsk mat

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Hovedmålet med prosjektet, der Nofima har prosjektledelsen, er å etablere forskningsbasert kunnskap om mekanismer for smaksutvikling hos barn, for å øke konsum av sunn mat basert på norske råvarer.

Delmål:

  1. Å undersøke hvordan akseptansen for grunnsaker utvikler seg blant førskolebarn. Ved å følge 4-åringer over en to-årsperiode til de fyller 6 år vil forskerne se hvordan aksepten for ulike grunnsmaker (salt, søtt, surt, bittert og umami) utvikler seg i lys av familiens matvaner.
  2. Å identifisere viktigheten av forskjellige sensoriske metoder for mataksept og matvalg blant barn i alderen 6-8 år.
  3. Å utvikle alderspesifikke metoder for innsamling av matrelatert informasjon fra barn.
  4. Å utvikle en praktisk smaksguide for den norske matindustrien og relevante myndigheter.
  5. Å sikre hensiktsmessig formidling og kompetanseoverføring av forskningsresultatene. Det vil blant annet opprettes et nettverk rundt tema barn og mat og holdes et åpent avsluttende seminar. Disse aktivitetene kommer i tillegg til vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner.

Prosjektet har fem arbeidspakker

Disse er koblet til de ulike delmålene. Nofima deltar i alle fem. INRA deltar i arbeidspakke 1 og 2. Universitetet i Oslo i arbeidspakke 1 og industripartnerne i arbeidspakke 2. Prosjektet ledes av Nofima ved prosjektleder og forsker Valerie Almli. Øvrige deltakere i prosjektet er INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Universitetet i Oslo (både Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet), Måltidets Hus v/NCE Culinology, Bama, Norgesmøllene, Tine, Kavli og Orkla Foods. Prosjektet er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, Orkla Foods, Tine, Norgesmøllene, Kavli, Bama og Måltidets Hus v/NCE Culinology. Det er et kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN).
Top