BERAS Implementation 2010-2013

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Hensikten med BERAS-prosjektet var å evaluere og demonstrere potensielle resirkuleringsbaserte landbruk rundt Østersjøen. Landbruk ble sett i kombinasjon med lokale og regionale prosesser, distribusjoner og forbruk.

Prosjektets hensikt

Hensikten med BERAS-prosjektet var å evaluere og demonstrere potensielle resirkuleringsbaserte landbruk rundt Østersjøen. Landbruk ble sett i kombinasjon med lokale og regionale prosesser, distribusjoner og forbruk. Med prosjektet var det ønskelig å oppnå redusert forbruk av begrensede ressurser, få et redusert utslipp av nitrogen og fosfor i drenering til Østersjøen med 50 % eller mer, samt redusere utslipp av veksthusgasser i tråd med miljøpolitiske, økonomiske og sosiale implikasjoner for områdene rundt Østersjøen. Allerede etablerte lokale prosjekter i de åtte landene rundt Østersjøen tok del i BERAS for å styrke sine egne prosjekter.  

Fem delprosjekter

1 Promotere eksisterende lokale, økologiske mat-initiativ og resirkuleringsbaserte gårder i hvert av landene. Delprosjektet tok for seg kunnskapsutveksling 2 Studere eventuelle miljømessige fordeler ved lokalt økologisk matforbruk, prosessering og økologisk resirkuleringsbaserte landbruk sett i forhold til konvensjonelle matsystemer 3 Adressere muligheter for omlegging til økologiske resirkuleringsbaserte landbruk og hvilke økonomiske konsekvenser dette medbringer seg med tanke på samfunnsliv og naturlige ressurser 4 Se på sosiale konsekvenser inkludert i landbruksutvikling og arbeidsmuligheter 5 Sammenfatte resultater fra de øvrige delprosjektene for deretter å legge en agenda for anbefalinger, implementering og formidling.
Top