Betydning av proteinsammensetning for forutsigbar råvarekvalitet

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Molekylær forståelse av muskelvekst og mørhet hos storfe: Vi har avdekket at både dyrets kjønn (okse, kastrat, eller kvige) og fôring har en betydning for kjøttkvaliteten, både med hensyn på innholdet av intramuskulært fett og mørhetsnivå og variasjon. For proteomanalyser har vi nylig utviklet en ny metode, basert på LC-MS/MS, som gjør det mulig å identifisere og kvantifisere rundt 700 forskjellige proteiner fra muskel. Gjennom et samarbeid med forskere i Nederland, har vi videreutviklet vårt in vitro cellemodellsystem av bovine muskelceller, og har nå klart å produsere differensierte celler i 3D, og er dermed et lite skritt nærmere å kunne jobbe med et muskelvev i kultur.
Forbedring av spisekvalitet til ulike storfemuskler: Vi har påvist variasjon mellom ulike muskler i muskelstruktur, proteinnedbryting og stabilitet til bindevevskomponenter som kan forklare hvorfor noen muskler blir møre og andre forblir seige. Vi har også sett forskjeller mellom kjønn i forhold til mørningspotensialet til musklene. Vi har avdekket at enzymer fra kiwi kan brukes til å forbedre mørhetsnivået til seige muskler. Enzymene er veldig effektive, og videre arbeid er derfor nødvendig for å optimalisere og kontrollere mørningsforløpet. Molekylær forståelse av bakekvalitet: Feltforsøk på hvete har vist at glutenkvaliteten blir svakere i kjølige sesonger, mens våre resultater fra kontrollerte forsøk med variabel temperatur gjennom kornfyllingsfasen viser at temperaturen alene ikke gir vesentlig forskjell i glutenkvalitet. Årsaken kan finnes i samspill mellom temperatur og nedbør, og hvordan dette påvirker angrep av patogene sopper som produsere enzymer som bryter ned glutenprotein. Resultatene viser behovet for å studere både oppbygging av glutenproteiner gjennom kornets utvikling og nedbrytning av glutenproteinpolymerne for å forstå variasjon i glutenkvalitet.
Top