Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring

| Type artikkel: Rapport
Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk.
FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) tok i 2007 initiativ til å utarbeide den første globale rapporten om status for verdens biologiske mangfold for mat og landbruk, The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. Rapporten skal være ferdigstilt i første halvdel av 2017. Denne rapporten vil primært bygge på informasjon fra de enkelte landene og den vil hente informasjon fra tematiske studier og rapporter fra internasjonale organisasjoner. FAOs mål med å invitere alle sine medlemsland til å skrive denne rapporten var også å få en nasjonal rapport som kan informere nasjonale beslutningstakere om status og trender innen biologisk mangfold for mat og landbruk, reflektere over den politiske utviklingen som kan styrke bevaring og bruk av dette mangfold og øke bevisstheten om den kunnskapen som finnes og hvor vi mangler kunnskap og kompetanse.
Top