Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen

| Type artikkel: Faktaark
Dyrker en belgvekster er det viktig å vite hvordan nitrogenet de samler kan utnyttes best mulig og hvordan tap av nitrogen til luft og vann kan unngås. Dette er ikke minst viktig når belgvekster dyrkes som grønngjødsel.
Heftet «Biologisk nitrogenbinding – belgvekster som kilde til nitrogen» beskriver belgvekstenes unike evne til å omdanne luftas nitrogen til plantenæring, men også det store nitrogenkretsløpet, hvor belgvekstene er en viktig og nødvendig del. Dyrker en belgvekster er det viktig å vite hvordan nitrogenet de samler kan utnyttes best mulig og hvordan tap av nitrogen til luft og vann kan unngås. Dette er ikke minst viktig når belgvekster dyrkes som grønngjødsel.
Top