Biomarkører for påvisning av forurensnings-effekter på meitemark 1995-1999

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Prosjektet skal utarbeide egnede biomarkører som forurensningsindikatorer i meitemark ved hjelp av celle- og molekylærbiologiske teknikker. Målet er å utvikle biomarkører i meitemark som f.eks. lysosomal fragilitet og DNA-skader, og testene skal prøves ut for anvendbarhet og relevans for ulike meitemarkarter og ulike kjemiske stoffer, som tungmetaller, PAH-forbindelser og pesticider.

Prosjektleder:

Jørgen Stenersen

Institusjon:

Universitetet i Oslo

Finansiering:

Norges forskningsråd

Mål

Prosjektet skal utarbeide egnede biomarkører som forurensningsindikatorer i meitemark ved hjelp av celle- og molekylærbiologiske teknikker. Målet er å utvikle biomarkører i meitemark som f.eks. lysosomal fragilitet og DNA-skader, og testene skal prøves ut for anvendbarhet og relevans for ulike meitemarkarter og ulike kjemiske stoffer, som tungmetaller, PAH-forbindelser og pesticider. Det vil også arbeides med å klarlegge mekanismene bak lysosomal fragilitet, som en antar henger sammen med lipid peroksidering og intracellulær fri radikal dannelse.

Top