Bærekraftig mat – Digital transformasjon

Kategori: ,
Publisert: 28. februar 2017

Hvordan kan digital transformasjon påvirke dagens matsystemer inn i en bærekraftig fremtid, og hvordan kan Kore bidra? Vi var med  på arrangementet Sustainable Food. Digital Transformation.  Scalable Business Models på Oslo House of Innovation. 

 

Den nordiske modellen

Den første foredragsholderen var Elisabet Skylare fra Nordic Council of Ministers som fortalte om nordiske løsninger på globale utfordringer. Bærekraftige matsystemer er høyt oppe på den internasjonale angendaen, og Skylare viste eksempler på hvordan nordiske matsystemer baner vei. Selv jobber hun også med Nordic Food Policy Lab, en plattform for å koble nordisk potensiale med global etterspørsel. Et formidling- og kommunikasjonsprosjekt for å bringe det nordiske perspektivet inn i globale utfordringer omkring matsystemer. Skylare avsluttet meed å spørre publikum; hva er det viktigste temaet akkurat nå? Hendene spratt opp i været, rommet var fullt av ideer.


Sustainable Food. Digital Transformation.
Scalable Business Models.

Å kombinere biodiversitet og landbruk

Vi i Kore er mest opptatt av forskningsformidling, og neste foredragsholder tok oss med inn i forskningens verden. Thomas Bøhn fra GenØk – Centre for Biosafety fortalte om sitt forskningsarbeid knyttet til genmodifiserte matplanteorganismer. «I dag produserer vi store mengder mat på få steder. Og så må maten transporteres. Dette er ikke bærekraftig på sikt» mente Bøhn.  «Bonden er ikke i sentrum, det er derimot de store selskapene som selger sprøytemidler og gm-frø.»  Forskeren påpekte at vi kommer til å trenge en fundamentalt annerledes modell for matproduksjon, og han refererte blant annet til IPES- rapporten From uniformity to diversity.

 

Vi har laget Koredatabasen til nettopp deg

Den globale matvareindustrien er midt i den største transformasjon i flere tiår og fremtidige forretningsmuligheter ligge i skjæringspunktet mellom bærekraft, teknologi og mat. De nordiske landene er ledende innen teknologi og bærekraft, og på arrangementet undersøkte mange ulike bidragsytere hvordan vi kan utnytte den ekspertisen på tvers av ulike bransjer og fagområder for å skape skalerbare forretningsmodeller innenfor matsektoren. Se hele programmet her.

I Stiftelsen Kore jobber vi med både bærekraft, digital teknologi og ikke minst mat. Vi håper at stadig flere bruker databasen vår, finner kunnskapen og forskningen som vi ønsker å formidle, og bruker den for å vise frem hvordan forskning på både matplanter, dyr og matjord bidrar til at vi i fremtiden får en bærekraftig matproduksjon. Bruk Koredatabasen – vi har laget den til deg!

Cracking Gastronomy.
Digital og smakfull inspirasjonslunsj.

 —

Arrangementet var et samarbeid mellom Oslo Business Region, in collaboration with Foodmrkt, FoodStudio, FoodEvolution og Emergence Projects.

 

Top