Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring

Kategori:
Publisert: 11. januar 2017

På Vitenparken Campus Ås den 11. januar samlet forskere, bønder og byråkrater seg for å snakke om biologisk mangfold, mat og landbruk. Bakgrunnen for arrangementet er NIBIOS rapport «Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring. –  Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk.»


Landbrukets minste aktører – livet i matjorda

Biologisk mangfold for mat og landbruk er så mangt. På dette seminaret satte bidragsyterne fokus på landbrukets minste aktører. De som er så små at vi kan ha problemer med å se dem med det blotte øye. Hvordan er status for deres mangfold og livsbetingelser? Hvordan sikrer vi de nyttige artene for ettertida og hvordan beskytter vi oss mot de uønskede inntrengerne?

skjermbilde-2017-01-11-kl-10-52-36


Biologisk mangfold i Koredatabasen

Vi i Stiftelsen Kore jobber med å spre forskning på mat og matjord. Vi har informasjon om mange studier, rapporter og forskningsprosjekter som  tar for seg biologisk mangfold, mat og landbruk. Trykk på denne lenken, og les mer om biologisk mangfold i jord og artsmangfold i jordbruket.

Last ned rapporten:
nibio-bok_2016_2_11

 

Mangfoldige foredrag

Etter en presentasjon av den norske biomangfoldrapporten og forslag til oppfølgingstiltak v/ Nina Sæther, Norsk genressurssenter, NIBIO, holdt Kim-Anh Tempelman Mezzera, FAO den engelske presentasjonen «Status and trends of biodiversity for food and agriculture in the Nordic countries. Brief analysis from FAO’s Europe and Central Asia Regional Synthesis for The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture.» Vi fikk også høre «Blomst er blomst og humle er humle….eller? Om behovet for å kjenne til pollinatorenes funksjon ved prioritering av arter i bevaringsarbeidet» v/ Wenche Dramstad, NIBIO og «Om menneske og det mangfaldige livet i matjorda «v/Dag Jørund Lønning, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling». Deretter var foredraget «Melk fra norske storferaser- mangfold, utfordringer og muligheter» v/ Ragnhild Aabøe Inglingstad, NMBU og Miljødirektoratet presenterte «Hvordan styrke kontrollen av invaderende fremmede arter, spesielt de såkalte blindpassasjerene, og øke kunnskapen om deres potensielle utilsiktede effekter på det biologiske mangfoldet for mat og landbruk i Norge.»

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Trykk her for å se hele programmet.

Top