Forskernes blikk på husdyra våre

Kategori: ,
Publisert: 25. mai 2019

Visste du at omlag 65 % av alle landbruksbedrifter i Norge driver i dag med husdyrproduksjon? Disse driver for eksempel med melkeku, storfe, sau, melkegeit, gris, høner og kylling. Hvordan bidrar forskning til bedre husdyrhold, hvilke spørsmål stiller forskerne seg og hva finner de ut? 

 

Husdyr er domestiserte eller temmede dyr som brukes til å produsere blant annet kjøtt, melk, egg, honning og ull. I Norge finnes det 26.583 jordbruksbedrifter med husdyr (SSB per 1. mars 2019) , og de viktigste produksjonsdyrene er storfe, sau, geit, svin og kylling. Vi har dykket inn i Koredatabasen for å se hva som opptar husdyrforskerne for tiden, og har valgt ut noen temaer, som dyrevelferd og klimavennlig kjøttproduksjon.

Husdyr har en viktig rolle i landbruket. Foto: Stiftelsen Kore

 

Separasjon av ku og kalv
Et spørsmål forskerne stiller seg er når og hvordan kan kalven best separeres fra kuen. I konvensjonell produksjon separeres ku og kalv umiddelbart, men i økologisk produksjon er regelen at kalven skal gå med mor i minst 3 dager. Fordi det er både utfordringer og fordeler med å ha ku og kalv sammen lengre så er forskerne interessert i å finne ut hvordan dette kan gjøres på best mulig måte. Les mer i en rapport om separasjon av ku og kalv utgitt av NORSØK i Koredatabasen.

 

Husdyr, fôr og klima
Et annet tema som opptar forskerne er husdyr og klima. Hvordan påvirker fôret husdyrenes metanutslipp? Er det forskjell på konvensjonell og økologisk melkeproduksjon når det gjelder klima? Og kan vi virkelig lagre karbon i beitemark?  Forskerne leter etter fôrstrategier som reduserer klimagassutslippene fra husdyrproduksjonen. I en studie fra Danmark har forskerne gitt storfe fire ulike typer fôr og sammenlignet produktiviteten, metanustlipp og karbonavtrykket per kg spisbart kjøtt. I denne studien gjort på vestlandet sammenlignet forskerne bærekraften hos økologisk og konvensjonell melkeproduksjon.  De fant at økologisk produksjon hadde lavere klimagassutslipp og energiintensitet enn konvensjonell produksjon. Dyr som går på beite kan bidra til opptak og lagring av klimagasser. Les mer i rapporten Beitemarka – et ukjent karbonlager.

 

Dyrevelferd
Både forbrukere og forskere blir stadig mer opptatt av dyrevelferd. Forskerne er opptatt av hvordan dyrene har det, og i denne artikkelen får du en oversikt over dagens status når det gjelder forskning på kognitiv kapasitet hos husdyr. Forskerne påpeker at dette er viktig kunnskap for å unngå å sette husdyr i situasjoner med dårlig velferd.  Også oss forbrukere forskes det på. I en studie fra SIFO undersøkte forskerne vår forståelse for dyrevelferdsmerking av egg. Les mer her.

I Koredatabasen finner du forsking om husdyr. Foto: Stiftelsen Kore

 

Husdyrforsking i Koredatabasen
Om du vil lese mer om hva forskerne sier om husdyr kan du sjekke ut Koredatabasen. I kategorien husdyr får du oversikt, og du kan også velge spesifikke husdyr om du for eksempel vil lese mer om kylling, sau eller geit. Husdyr har en viktig rolle i landbruket, og vi vil gjøre kunnskap om husdyr tilgjengelig for alle.

 

Husdyra våre på Vitenparken

Det er også viktig at barn og unge lærer om matproduksjon og husdyrhold. Søndag 26. mai fra 11:00 til 16:00 inviterer vår samarbeidspartner, Vitenparken Campus Ås til familiesøndag og arrangementet Husdyra våre. Arrangementet arrangeres av Ås Landbrukslag og Vitenparken Campus Ås i samarbeid med Senter for Husdyrforsøk ved NMBU.

Denne søndagen kan du klappe geiter og kose med kyllinger. Det vil være en kunnskapsløype rundt Andedammen, og inne på Vitenparken kan du se filmsnutter om norsk landbruk. De modigste kan også lukte seg frem til hvilken bæsj som kommer fra de ulike husdyra. Les mer om arrangementet på Vitenparkens nettsider.

Top