Jordjubilanten

Kategori:
Publisert: 9. desember 2016

Jord er viktig, men akk så komplisert. Feiringen av verdens jord-dag den 5. desember 2016 var heldigvis full av innsiktsfulle foredrag ved noen av jordforskerne tilknyttet forskningsmiljøene på Campus Ås. 

 

Jordas fysikk

Etter en hyggelig velkomst ved Bal Ram Singh (NMBU), lederen av Jordforeningen, holdt Attila Nemes (NIBIO) foredraget
“How may imaging techniques contribute to enhanced model parameterization of soil transport models?” om feltarbeidet i et forskningsprosjekt der de blant annet skulle beskrive og kvantifisere porer i jord og porenes geometri og fysikk.

Finn forskning på jordpakking her.

 

Beitebruk og jordas egenskaper

Hvordan påvirker landskapsforvaltninga og beitebruk jordas fysiske og kjemiske egenskaper? Vegard Martinsen (NMBU) fortalte om “Effects of land use and land cover on soil physical and chemical properties”.

skjermbilde-2016-12-05-kl-13-19-37
Feiring av verdens jord-dag i Festsalen i
Urbygningen på NMBU.

 

Fremtidens våtere jord

Klimaendringer vil bringe med seg et fuktigere vær, også her i Norge. Hva har dette å si for bonden? I foredraget “Optimal seedbed preparation under a changing climate” av Dorothee Kolberg (NMBU/HiHm) fikk vi høre om forsknings- og feltforsøkarbeidet der forskerne undersøker hvilke maskineri produsenten bør bruke for å minimere skader på jord i arbeidet med å preparere såbed på jordet.

Finn forskning på klimaendringer og matproduksjon her.

 

60 år med feltforsøk
I det siste foredraget “Yield and SOM after 60 years of crop rotation with leys” fortalte Marina Bleken (NMBU) om feltforsøkene på Ås som startet allerede i 1953. På forsøksfeltene har forskerne blant annet undersøkt gjødsling.

Finn forskning på gjødsling her.

 

Fire syn på jorda

Foredragsholderne på jordmøtet i Urbygningen den 5. desember presenterte fire ulike perspektiver på jord. Under arrangementets tittel «Soil in a changing world» fikk vi innblikk i noe av jordas kompleksitet, men det krever en betydelig innsats av både forskere, byråkrater, bønder og lærere dersom vi skal formidle kunnskaper om jorda til et bredt publikum. Å lage ny jord tar tusenvis av år, noe som innebærer at teknologi og effektivisering ikke alene nok til å brødfø en voksende befolkning.

 

Top