Matprisen kårer Årets forskningsformidler

Kategori:
Publisert: 8. november 2017

Hvem får tittelen Årets forskningsformidler når Matprisen deles ut for fjerde år på rad?

 

Matprisen ble etablert i 2014 av ØQ – Økologisk mat i storhusholdninger og DebioInfo, og går av stabelen mandag 13. november 2017 på Vippa i Oslo. Matprisen kan gå til bonden så vel som til kokken, til store som små, private eller offentlige aktører, bedrifter og personer, forskere og formidlere. Les mer om priskategorier og kriteriene her.

 

 

Årets forskningsformidler

Vi i Stiftelsen Kore jobber med formidling av mat- og jordbruksforskning, og vi er glade for at også Matprisen ønsker å løfte frem de som jobber med samme sak. En av kategoriene i Matprisen 2017 er nettopp Årets forskningsformidler, og kriteriene i denne kategorien lyder slik:

  • Formidler forskning på land- og havbruk og mat til allmennheten
  • Formidler fremragende historier om maten og matproduksjonen
  • Bidrar med kunnskap og inspirasjon som setter folk i stand til å ta bevisste matvalg

 

 

Tre nominerte

Det er tre nominerte i kategorien, og vinneren kåret på arrangementet 13. november. De nominerte er:  

Agropub
Om du er forsker, bonde, student eller bare interessert, er du velkommen til nettsiden Agropub. Stedet fungerer som en kunnskapsbase for forskning og informasjon om økologiske produksjonsmetoder for plantekulturer og husdyr under norske forhold. Her publiseres stadig komplisert fagstoff gjennom lettfattelige tekster, supplert med illustrerende bilder i et leservennlig design. Det siste årets relansering og digitale oppussing har gjort stedet til en enda mer inkluderende pub. Agropub er en verdig nominert til Årets forskningsformidler. De er en viktig og troverdig aktør som både formidler matproduksjonens komplekse natur og løsninger for fremtidens bærekraftige landbruk på en måte vi alle kan forstå.

 

Fagbladet Økologisk landbruk

For å utvikle et nytt og bærekraftig landbruk må det være en god dialog mellom bonden og forskeren og Fagbladet Økologisk landbruk er en plattform for nettopp dette. Det er en lav terskel for å kunne lese magasinet, og det er stor takhøyde for meninger. Her trykkes vital informasjon fra forskningsprosjekter og vitenskapelige studier rundt matproduksjonens kompleksitet og alvor, sammen med suksesshistorier fra norske bønder og forskere. I bladet er menneskene, husdyra og den levende matjorda i felleskap sentrale, og skaper dermed et engasjement hos leseren, i tillegg til å øke kunnskapen til de som produserer maten vår. Juryens vurdering legger spesiell vekt på fagbladets evne til å kombinere faglig tyngde om agronomi, økologi og matkvalitet, med praktiske eksempler og levende bilder.

 

 Ragna Kronstad

Å faktisk kunne løfte funn fra forskningsmiljøene til forståelig informasjon for folk flest, uten at den blir kokt ut i kålen, er en egenskap få behersker. Ragna Kronstad er en av disse få. Ved å flette sammen lokale historier fra bønder og andre produsenter, globale forhold og internasjonal forskning, aktualiserer og populariserer hun landbruksvitenskap og politikk på en levende måte. Ragna er stadig aktuell igjennom artikler og debattinnlegg i nasjonale aviser. I Nationenspalten Faglig snakka drøfter hun alt fra forskningens perspektiver på produksjon, forbrukerforhold, sosiale og agronomiske aspekter ved nytt og tradisjonelt landbruk, og ikke minst maktforholdene i dagens mat-Norge. Juryen berømmer Ragna for at hun ikke utelukkende diskuterer selve forskningen, men at hun gjennom sine tekster også stiller spørsmål ved forskningens design, finansiering og uavhengighet.

 

 

Vi mener alle tre er verdige vinnere, og gleder oss til kåringen den 13. november.

Top