Skolehagene vokser

Publisert: 13. oktober 2019

Skolehagen er perfekt som arena for bærekraftsundervisning i praksis. Den har stort potensiale som laboratorie og et vindu mot verden. Vitenparken lanserer i samarbeid med Brønnerud skole i Ås nettressurser om skolehager. Lærerne og pedagogene ser verdien av jordarbeid, kompostering og grønnsaksdyrking, men hva sier forskningen?  

 

Vitenparken lanserer i samarbeid med Brønnerud skole nettressurser om skolehager. Foto: Elise Matilde Malik.

Skolehageforskning i Koredatabasen

Kategorien «Skolehage» er ikke den største i Koredatabasen, men noe forskning finner vi. Vi ser at den veldig grovt kan deles i to typer; for det første finnes rapporter som handler om ulike temaer og hvordan formidle disse i kontekst av skolehage, altså pedagogiske og faglige ressurser. For det andre finnes forskning på effekten av skolehager, både på livskvalitet, folkehelse og som miljøtiltak.

«Om ikke lenge er dagens barn og ungdommer forvaltere i rollene som foreldre, politikere, kokker, matprodusenter, helsearbeidere, arkitekter, lærere eller by- og bygdeplanleggere. I en skolehage kan barn lære mye av det som skal til for å skape et bærekraftig samfunn.» skriver forfatterne i faktaarket Skolehage for morgendagens forvaltere. I tillegg til andre faktaark om oppal av småplanter til skolehager, finnes også publiserte studier om skolehager, spisevaner og helse.

Se alle innlegg om skolehage i Koredatabasen.

 

Barna steller plantene i skolehagen på Brønnerud skole i Ås. Foto:Elise Matilde Malik.

 

Vitenparken lanserer skolehageressurser

På Brønnerud skole i Ås dyrkes det grønnsaker, det lages mat, og barna lærer om alt fra frø til kompost i skolehagen. Vitenparken samarbeider med Brønnerud skole i Ås for at flere skal kunne holde og bruke skolehager i undervisninge. Derfor har Vitenparken og Brønnerud skolenta utviklet nettressurser om tema skolehage. Nå jobber begge parter for at flere skal ta i bruk ressursene som de har utviklet gjennom flere års erfaring. Ønsket er at flere skoler skal starte opp skolehager. Prosjektet viser at skolehager kan brukes i undervisningen i mange forskjellige fag. Prosjektet «Tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av Brønnerud skole sine tidligere skolehageprosjekter i forhold til læreplanens fagfornyelse» fikk støtte av Ås kommune i 2018-2019. Les mer om prosjektet på Vitenparken sine hjemmesider.

 

Samarbeid med Brønnerud skole i Ås

Brønnerud skole har lang og god erfaring med bruk av skolehage i undervisningssammenheng, og har over årene fått en betydelig mengde prosjekter å vise til. For at kompetansen ikke skal forsvinne når enkeltpersoner skifter engasjement, har de laget et prosjekt som handler om tilgjengeliggjøring av undervisningsressurser for alle som er interessert i skolehager. Brønnerud skole har et stort engasjement rundt bruk av skolehagen sin, og jobber godt med å ta den i bruk i undervisning for samtlige trinn ved skolen.

 

Brønnerud og Vitenparken har utviklet nettressurser for alle som vil starte og drive en skolehage. Foto: vitenparken.no.

 

Læring, bærekraft og matproduksjon

Vitenparken har en pedagogisk avdeling der noen av de engasjerte er både gartnere og pedagoger. I tillegg til Vitenparkens fagkompetanse innen vitensenterdidaktikk, jobber pedagoger på Vitenparken med skaperglede og bærekraft. I det omtalte skolehageprosjektet jobbes det med å utvikle og tilgjengeliggjøre brukervennlige ressurspakker som lærere lett kan dra nytte av i lys av fagfornyelsen. Vitenparken har også sin egen kjøkkenhage og veksthus, som ofte tas i bruk av skoleklasser i forbindelse med undervisning. Vi i Kore heier på alle skoler og vitensentre som bruker dyrkingsprosjekter for å forsterke bånd mellom læring, bærekraft og matproduksjon.

Finn forskning på skolehager i Koredatabasen eller besøk nettressurser om skolehage på Vitenparkens hjemmesider.

Top