Vinn-vinn: Mat for både deg og jorden

Kategori:
Publisert: 22. januar 2019

Maten vi spiser, og hvordan vi produserer den, bestemmer helsen til både oss mennesker og planeten. Organisasjonen EAT og legetidsskriftet Lancet ønsker seg en stor transformasjon av både kosthold og matproduksjon. I rapporten «Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems»  viser de at dette både er nødvendig og oppnåelig. I dette blogginnlegget drar vi frem noen av hovedpunktene fra rapporten og guider deg til mer kunnskap fra Koredatabasen.

EAT og legetidsskriftet Lancet har skrevet en rapport som fokuserer på sammenhengen mellom menneskelig helse og planetens helse.

 

Globalt er 820 millioner mennesker underernært, og samtidig 2,1 milliarder mennesker overvektige. Mange mennesker har ikke høyt nok inntak av riktige næringsstoffer. Usunne dietter med for høyt kaloriinntak og som inneholder mye prosessert mat og mat fra animalske kilder har vært en økende trend. Denne maten bidrar også til miljøødeleggelser.

 

Vinn-vinn mat

Rapporten presenterer et referansekosthold som de kaller for et vinn-vinn-kosthold. Både menneskers og planetens helse vinner (disse henger jo for all del svært tett sammen). Et sunt kosthold skal optimalisere menneskelig helse. Referansekostholdet består til stor del av grønnsaker, frukt, helkorn, belgvekster, nøtter og umettete oljer, og inneholder lave til moderate mengder med sjømat og fugl, og ingen eller lave mengder av rødt kjøtt, prosessert kjøtt, tilsatt sukker, rafinerte kornprodukter og stivelsesrike grønnsaker. Globalt må vi minske inntaket av rødt kjøtt og sukker med mer enn 50  % og øke inntaket av nøtter, frukt, grønnsaker og belgvekster med mer enn 100  %.

I kategorien folkehelse  i Koredatabasen kan du finne noen av artiklene som legger grunnlaget for referansekostholdet til EAT-Lancet kommisjonen.

 

Tabellen viser referansedietten som forskerne har kommet frem til er bra for både oss og miljøet. Forskerne understreker at det selvfølgelig er lokale forskjeller på hva som er mulig å gjennomføre og hva som er ideelt.

 

Bærekraftig matproduksjon

Matproduksjon er den viktigste driveren av global miljøforandring. Rapporten understreker viktigheten av å utvikle og ta i bruk produksjonsmetoder som ivaretar økosystemene som både mennesker og matproduksjonen er avhengig av. Slike produksjonssystemer kan for eksempel være konservasjonsjordbruk, bærekraftig og økologisk intensivering, agroøkologiske  og diversifiserte dyrkesystemer, presisjonsjordbruk og økologisk jordbruk.

EAT og Lancet  trekker fram håndteringen av næringsstoffer som nitrogen og fosfor og at det er viktig å både få på plass resirkulering og å redusere bruken av nitrogen fiksert fra atmosfæren og fosfor fra gruver. Rapporten bruker rammeverket for «planetary boundaries» til å sette vitenskapelige mål for matproduksjonen, og påpeker hvor viktig mat og matproduksjon er for å oppnå Paris-avtalens mål om maksimalt 2 graders oppvarming. I tillegg til å de-karbonisere verdens energisystemer må matsystemene lagre karbon og ikke slippe ut karbon, i tillegg må urørt natur vernes for å hindre utslipp av lagret karbon.

Hele rapporten, som også er kilden til dette blogginnlegget, kan du lese her.

Top