Blomster og bier = sant – om økosystemtjenesten pollinering

| Type artikkel: Rapport
Dette notatet beskriver situasjonen i dag når det gjelder økosystemtjenesten pollinering og bestandene av humler og bier.

Forfatter :

Direktoratet for naturforvaltning

Institusjon :

Direktoratet for naturforvaltning

Publisert :

12.03.2011

Top