BYFORSK – Cultivating Public Spaces: urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Formålet med prosjektet er å bidra med kunnskap om bærekraftig byutvikling ved å utforske hvordan urbant landbruk kan bidra til å øke livskvalitet i en kompakt by, og hvordan det kan systematisk integreres i urbane offentlige rom i Norge.
Den kompakte bymodellen, som er dominerende i Norge og andre europeiske land, skaper en sterk allianse mellom klimabeskyttelsesmål og økonomisk utvikling i byer, ofte på bekostning av hensyn til livskvalitet og sosial rettferdighet. Vårt prosjekt tar opp denne utfordringen. Vi tror at urbant landbruk har potensiale til å øke livskvaliteten i norske byer. Det kan styrke individer og lokalsamfunn ved å gi dem muligheten til å direkte påvirke sine omgivelser, samtidig som det gir tilgang til grønne, inkluderende offentlige rom. Urbant landbruk initiativer kan også ha betydning for folkehelse ved å motivere til økt fysisk, sosial og kontemplativ aktivitet. Videre, kan urbant landbruk berike urbane landskap med nyskapende landskapsarkitektur, urban design og funksjonelle løsninger. Det kan også gi arenaer for læring om ressursbruk og matproduksjonssykluser, og oppmuntre til miljøvennlige forbruksvalg. Urbant landbruk kan styrke byøkonomien, ved å legge til rette for innovasjon og inkluderende, miljøvennlige arbeidsplasser. For å maksimere de ovennevnte fordelene, bør mulighetene for å engasjere seg i urbant landbruk være allmenn tilgjengelig. Å integrere UA i eksisterende og planlagte offentlige rom synes å være en effektiv strategi for å nå dette målet. Vårt prosjekt vil støtte denne prosessen ved å utvikle et sett med policy, funksjonelle og designanbefalinger for urbant landbruk i Norge. Vi skal også foreslå en visjon for urbant landbruk i norske byer og en handlingsplan for endring. I tillegg skal vi utvikle en mobil app til norske urbane bønder. Prosjektet omfatter et bredt internasjonalt og tverrfaglig samarbeid mellom forskere, frivillige organisasjoner og aktører fra privat og offentlig sektor.  
 • Kilde:
  Forskningsrådet
 • Prosjektleder:
  Beata Sirowy
 • Prosjektnummer:
  270725
  2017 - 2020
 • Tildelt:
  10,6 mill.. kr
Top