Kategori: Agroforestry

Agroforestry

Agroforestry er jordbruksmetoder og teknologier hvor trær og busker brukes på samme areal som husdyr eller andre planter. Innenfor agroforestry finner du alt fra komplekse matskoger med planter i flere lag vertikalt, til mer effektive samplantinger med rader av trær eller busker og rader korn eller grønnsaker om hverandre. Det kan også være husdyr som beiter i skog. Innen agroforestry blir det ofte fokusert på at de enkelte elementene har flere funksjoner. Et tre kan for eksempel både gi frukt og gi le for vinden.

Dette er Kores temaside for forskning på agroforestry. Her har vi samlet forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på jordbruktmetoder og teknologier hvor trær og busker brukes på samme areal som husdyr eller andre planter.

Mångfunktionella, lokala odlingssystem Etablering av modern agroforestry i Sverige 2012–2016

Vår vision är att lantbruket skall bidra till en hållbar värld och vara en ”plusfaktor” i den utvecklingen. Vi människor gör anspråk på en allt större del av planetens landyta och hav. Därmed påverkar vi idag alla ekosystem på jorden liksom hela planetens klimat. Därför är det lika viktigt att bidra positivt till planetens livgivande funktioner som att producera hög skörd. Till exempel behöver det landskap som ger oss vår mat också ge boplats, skydd och föda till vilda växter och djur. Dessutom behöver ett överskott av koldioxid bindas in i mark och växter för att minska växthuseffekten. Lantbruket behöver också producera sin egen energi, bygga en levande och bördig jord och recirkulera de näringsämnen som växterna behöver.

Les mer

Begränsningar och möjligheter för skogsträdgårdsodling i svenskt klimat

Intensifieringen av jordbruket har lett till förluster av biologisk mångfald, degradering av mark och vatten samt stora utsläpp av växthusgaser. Det är av stor vikt att vi hittar tekniker för framtidens jordbruk som istället har en positiv inverkan på miljön. Målet med detta forskningsprojekt är att undersöka om agroforestrytekniken skogsträdgårdsodling, som bygger på en hög diversitet av perenna växter och låg skötselintensitet, kan vara ett exempel på sådana system.

Les mer

Exploring the potential of edible forest gardens: experiences from a participatory action research project in Sweden

To meet the environmental challenges that are presently confronting society, the narrow focus on agricultural production needs to be altered to one that places equal value on the generation of crucial ecosystem services. Current research shows that perennial intercropping systems such as agroforestry may be a feasible alternative.

Les mer

Top