Kategori: Biodynamisk

Det biologisk-dynamiske jordbruket er et kretsløpsjordbruk basert på lokale og fornybare ressurser. I driften inngår husdyrhold, overveiende drøvtyggere, og gården søker å være selvforsynt både med grovfôr, kraftfôr og gjødsel. Gårdens individualitet utvikles ut fra stedets naturgitte forhold som topografi, jordsmonn og klima. Plantesorter, dyreraser og vekstskifte tilpasses stedets økosystem og egenart.

Biodynamisk jordbruk sertifiseres etter eget regelverk.

Dette er Kores temaside for forskning på biodynamisk jordbruk. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon av matvarer etter biodynamiske prinsipper.


Delightful organic apple

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Biodynamisk, Eple, Frukt

Apple are a popular fruit, they promote health and are the most produced fruit in Switzerland. However, in order to produce them economically and sustainably under organic conditions, new and robust varieties are needed. Conventionally bred varieties are generally only resistant against scab and fire blight. For organic farming, further resistance against diseased and physiological disturbances like sooty blotch, Marssonina, Gloeosporium or biennial bearing is very important. Breeding a new apple variety is cost- and labour-intensive, and takes many years. This project will scientifically support the biodynamic breeding initiative Poma Culta and lead it into the future.

Les mer

Organic and Biodynamic Management Effects on Soil Biology

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biodynamisk, Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Matjord

Biodynamic agriculture is a unique organic farming system that utilizes, in addition to the common tools of organic agriculture, specific fermented herbal preparations as compost additives and field sprays. The objective of this work was to determine whether biodynamic compost or field spray preparations affect the soil biological community in the short term, beyond the effects of organic management.

Les mer

Molecular properties of a fermented manure preparation used as field spray in biodynamic agriculture

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biodynamisk, Gjødsel, Matjord

Manure products fermented underground in cow horns and commonly used as field spray (prepara- tion 500) in the biodynamic farming system, were char- acterized for molecular composition by solid-state nuclear magnetic resonance [13 C cross-polarization magic-angle-spinning NMR (13 C-CPMAS-NMR)] spec- troscopy and offline tetramethylammonium hydroxide thermochemolysis gas chromatography-mass spectrome- try.

Les mer

Growth, Yield and Fruit Quality of Grapevines under Organic and Biodynamic Management

The main objective of this study was to determine growth, yield and fruit quality of grapevines under organic and biodynamic management in relation to integrated viticultural practices. Furthermore, the mechanisms for the observed changes in growth, yield and fruit quality were investigated by determining nutrient status, physiological performance of the plants and disease incidence on bunches in three consecutive growing seasons.

Les mer

Biodynamic preparations: Short-term effects on crops, soils, and weed populations

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biodynamisk, Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Matjord

Biodynamic agriculture is an organic farming system that utilizes fermented herbal and mineral preparations as compost additives and field sprays. This study was conducted to determine whether biodynamic preparations affect lentil and wheat growth and yield, soil fertility, or weed populations in the short run.

Les mer

Effects of traditional and biodynamic farmyard manure amendment on yields, soil chemical, biochemical and biological properties in a long-term field experiment

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biodynamisk, Gjødsel, Humus, Husdyr, Jordbiologi, Matjord, Storfe

We studied the effects of applications of traditionally composted farmyard manure (FYM) and two types of biodynamically composted FYM over 9 years on soil chemical properties, microbial biomass and respiration, dehydrogenase and saccharase activities, decomposition rates and root production under grass-clover, activity and biomass of earthworms under wheat, and yields in a grass-clover, potatoes, winter wheat, field beans, spring wheat, winter rye crop rotation.

Les mer

Økologisk og biodynamisk produksjon – effekter på jordbiologi

Organically and biodynamically managed soils had similar microbial status and were more biotically active than soils that did not receive organic fertilization. Organic management enhanced soil biological activity, but additional use of the biodynamic preparations did not significantly affect the soil biotic parameters tested.

Les mer

Koala-prosjektet – er økologisk mat sunnere? 2008-2012

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Biodynamisk, Distribusjon og salg

Gjennom forskningsprosjektet Koala, undersøkes hvorvidt økologisk produserte matvarer har en særlig positiv helseeffekt. Studien fokuserer på barn i alderen 7-8 år og utvikling av overvekt og allergier i denne aldersgruppen. Resultatene fra undersøkelsene ble sammenliknet med data innsamlet i prosjektets tidligere fase fra 2000 til 2007.

Les mer

Skrå tanker om kommunikasjonsutfordringene mellom forbrukere, produsenter og forskere

| Type artikkel: Fra Kore-redaksjonen

Kategori: Biodynamisk, Uncategorized

Mange matprodusenter som driver økologisk produksjon møter utfordringer i dialog med forskere, myndigheter og forbrukere.  De når ikke frem, blir ikke hørt. Det kan være nyttig å betrakte de tre aktørene som beboere av hvert sitt land, med hvert sitt språk, kultur, historie med mer. Kommunikasjonsproblemene oppstår fordi man ikke er bevisst nok hvor forskjellige språkene og kulturen er. Dersom man kunne lære hverandres språk, ville antakelig kommunikasjonen bli mer ubesværet.

Les mer

Ulike produksjonssystemers innvirkning på den kjemiske profilen til hagebønner

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biodynamisk, Produksjonsmetoder

Hagebønner har sjeldent blitt analysert, tross deres rike innhold av fenoliske syrer, vitamin B, mineraler, karotenoider, karbohydrater og ulike bioaktive sammensetninger. Ulike miljøfaktorer, jordkvaliteter, produksjonsmetoder og prøvetagningsmetoder innvirker alle på komposisjonen i frukt og grønnsaker. I denne studien sammenliknes den kjemiske komposisjonen til hagebønner fra fem ulike produksjonssystemer; konvensjonelt, ressursvennlig, økologisk og biodynamisk.

Les mer

Top