Kategori: Frukt

Dette er Kores temaside for forskning på frukt. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet.Plommer under tunneldekke, eit verkemiddel for tidlegare modning og betre fruktkvalitet 2014-2017

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Frukt

I dette prosjektet skal ny teknologi prøvast ut som der er få internasjonale referansar på. Hovudmålet er å utvikla eit dyrkingskonsept for plommetre under tunneldekke som gjev tidlegare modning med høg fruktkvalitet, større og meir årviss avling og betre økonomi for dyrkaren.

Les mer


Top