Kategori: Pollinerende insekter

Planter bruker energi på å produsere fargerike blomster med sterk lukt. Disse blomstene tiltrekker seg insekter, som kan spre pollen fra en plante til en annen. På denne måten får de insektpollinerte plantene spredt genene sine, og laget frø som kan spire opp til nye planter.

Mange landbruksavlinger, som frukt, bær og oljeplanter er avhengige av insektspollinatorer, og mange norske plantearter begunstiges av blomsterbesøk fra insekter.

Dette er Kores temaside for forskning på pollinerende insekter. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på pollinerende insekter  og matproduksjon.

Do managed bees have negative effects on wild bees?: A systematic review of the literature

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biologisk mangfold, Pollinerende insekter

Managed bees are critical for crop pollination worldwide. As the demand for pollinator-dependent crops increases, so does the use of managed bees. Concern has arisen that managed bees may have unintended negative impacts on native wild bees, which are important pollinators in both agricultural and natural ecosystems.

Les mer

Pollinering i jordbruksgrödor

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr, Pollinerende insekter

Vi undersökte insektspollineringens betydelse för höstrapsskörden i två typer av experiment, ett landskapsexperiment i Sverige och ett burförsök i Italien. Vi såg att skörden ökade med 11 % när honungsbin placerades ut i skånska höstrapsfält, men bara i linjesorter. I motsats till förväntningen att hybridsorter ska ge högre skörd än linjesorter, visade resultaten att linjesorter gav 9 % högre skörd än hybridsorter när det fanns honungsbin närvarande. I burförsök fick vi liknande resultat, skörden i linjesorter ökade med 19 % i linjesorter som besöktes av pollinerande insekter, men inte i hybridsorter. För att sorternas skördepotential ska mätas under optimala förhållanden i sortprovningen, föreslår vi därför att pollinerande insekter bör finnas tillgängliga under rapsblomningen. En screening av tillgängliga rapssorters behov av insektspollinering bör göras för att odlare ska kunna välja en sort som passar sina förhållanden.

Les mer


Kunnskapsstatus for insektspollinering i Norge

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr, Pollinerende insekter

Dette arbeidet oppsummerer kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge. I rapporten forklares hva pollinering er og hvilken betydning pollinering har for planter og insekter. Videre behandles pollinering som økosystemtjeneste og hvilke konsekvenser menneskelig påvirkning har på dette komplekse samspillet. Rapporten identifiserer kunnskapshull om insektspolliering i Norge og kommer med forslag til tiltak som kan bøte på dette slik at kunnskapsgrunnlaget innen fagfeltet kan styrkes.

Les mer

LAND: Pollination

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Husdyr, Pollinerende insekter

The ecosystem service pollination is under threat due to declining populations of pollinators. In this project we will study and how climate change might affect plant-pollinator interactions.

Les mer
Økologisk dyrket mark og biodiversitet

Controlling for the effects of local and landscape structure, we showed that OF leads to higher local weed diversity and that the presence of OF in the landscape is associated with higher local weed biodiversity also for conventionally farmed fields, and may reach a similar biodiversity level to organic fields in field margins. Based on these results, we derive indications for improving the sustainable management of farming systems.

Les mer

Økt frøproduksjon fra norskprodusert rødkløver gjennom økt pollinering ved hjelp av humle og bier 2013-2017

| Type artikkel:

Kategori: Belgvekster, Husdyr, Pollinerende insekter

I prosjektet vil vi undersøke landskapets betydning for utbredelsen av ulike pollinatorer i de viktigste frøavlsområdene, samt betydningen av å legge forholdene til rette for humler og ville bier på den enkelte frøavlsbedrift, f.eks. ved å så eller plante attraktive pollenplanter som selje eller honningurt, samt tilrettelegge for bolplasser rundt frøengene.

Les mer


Top