Kategori: Matsvinn

Matsvinn er et omfattende problem i hele verden. I Norge kaster vi ifølge ForMat-prosjektet over 350 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne. Dette matsvinnet representerer en verdi på ca. 20 mrd. kroner. Totalt var matsvinnet på 355 128 tonn i 2015:

  •    74 404 tonn matsvinn i matindustrien
  •      3 067 tonn matsvinn i grossistleddet
  •    60 177 tonn matsvinn i butikkleddet
  •  217 480 tonn matsvinn hos forbrukerne

Dette er Kores temaside for forskning på matsvinn. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på ulike måter å forhindre kasting av mat og råvarer.

Local setting influences the quantity of household food waste in mid-sized South African towns

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn

The world faces a food security challenge with approximately 868 million people undernourished and about two billion people suffering from the negative health consequences of micronutrient deficiencies. Yet, it is believed that at least 33% of food produced for human consumption is lost or wasted along the food chain.

Les mer

Food waste in the Finnish food chain

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn

Around 130 million kilograms of food waste is generated each year (23 kg per capita/year) from the household sector.
Annually discarded food from Finnish households is approximately equal to the annual carbon dioxide emissions of 100,000 cars.
At the national level Finnish households discard food of value €400–550 million annually.
Altogether, households, restaurants, food industry and retails produce 335–460 million kilograms of food waste in Finland per year.
The total climate impact of food waste was approximately 1000 million kilograms of CO2-equivalent per year.

Les mer


Food Redistribution in the Nordic Region

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Emballasje, Klima og miljø, Matsvinn

This report summarizes experiences from Phase I in a Nordic project on
food redistribution through food banks and direct redistribution, as well
as giving an overview of laws and regulations on the area. The project
was initiated by the Nordic Council of Ministers as part of the Nordic
Prime Ministers’ green growth iniatiative, The Nordic Region – leading
in green growth, with budget from the Food and Agriculture program.
The project has focused on redistribution of food that has been donated
to prevent food waste, which means that ordinary sponsored food, either
free of charge or to a very low price, is not included.

Les mer

KARTLEGGING AV MATAVFALL I HORECA-NETTVERK

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn

BAMA har tatt initiativ til å etablere nettverket «Matsvinn Horeca» og invitert Nordic Choice Hotels, Sodexo og Matvett som deltagere. Hensikt med nettverket var å kartlegge og finne tiltak for å redusere matsvinnet hos deltagerne, utvikle og implementere nye konsepter som gir bedre utnyttelse av råvarene. Bama ønsker å finne konsepter for å bidra til en merverdi for våre kunder, og en overproposjonal utnyttelse av frukt og grønt (mindre matsvinn ved gode løsninger). Dette kan både gi bedre lønnsomhet og redusere miljøbelastningen i Horeca-sektoren. Det finnes ingen statistikk over hvor mye mat som kastes i denne sektoren i Norge.

Les mer


FOOD WASTE QUANTIFICATION MANUAL TO MONITOR FOOD WASTE AMOUNTS AND PROGRESSION

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Emballasje, Klima og miljø, Matsvinn

The FUSIONS project promotes efficient food use and food waste prevention strategies. In order to reduce food waste, an understanding of the quantities of food waste is necessary. This document is a Manual that provides practical guidelines for Member States on the quantification of food waste at different stages of the supply chain.

Les mer


Matsvinn i Norge 2010-2015

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Emballasje, Klima og miljø, Matsvinn

Dette er sluttrapporten fra ForMat-prosjektet om utvikling i mengder og sammensetning av matsvinn i Norge. Rapporten dekker en periode på seks år, fra 2010-2015, og viser resultater fra fire ledd i verdikjeden; matindustrien, grossistleddet, dagligvarehandel og husholdningene.

Les mer


Food losses and waste in primary production

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Emballasje, Klima og miljø, Matsvinn

This project has resulted in a suggested definitional and methodological framework for future studies of food losses and waste in primary production. It has also resulted in a first attempt to quantify food losses and waste in primary production in the Nordic countries. This study was a pioneering study and requires further improvements as there are large uncertainties in the data presented.

Les mer

Bærekraftig matproduksjon gjennom kvalitetsoptimalisert materialproduksjon og prosessering for grønnsaker av høy kvalitet 2014-2017

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Matsvinn

Vi tar sikte på å utvikle en bærekraftig matsystem fra produksjon til forbruk, vi ser på hele matvarekjeden for grønnsakene tomat og kål. Prosjektet vil øke forbrukernes tilgang til trygg, sunn og enkel mat gjennom nye behandlingsteknikker og forbedre utnyttelse av råstoffet, biprodukter og avfall.

Les mer


Cycle

| Type artikkel:

Kategori: Matsvinn, Økonomi

CYCLE et er interdisiplinært prosjekt med bio-økonomisk perspektiv, som fokuserer på verdikjeder fra både jordbruk og havbruk. Hovedmålet er å forbedre ressursutnyttelse i verdikjeden i Norge ved å utvikle bærekraftige øko-vennlige bio-prosesser og ny teknologi, gjennom forskning og innovasjon.

Les mer


Top