Kategori: Kalium

Kalium

Kalium er et grunnstoff og har betegnelsen K i det periodiske system. Kalium er viktig for væskebalansen i både planter og dyr. Ved for lite kalium blir planter mindre tålige mot frost og korn kan legge seg (såkalt legde). Får plantene for lite kan med se det på nedsatt vekst, gulfarging, avtatt saftspenning og visne blader.

Kalium kan tilføres via husdyrgjødsel, kloakkslam eller resirkulert humant avfall, grønngjødsling eller kunstgjødsel. Kalium til kunstgjødsel utvinnes oftest fra saltleier. Kalium fra saltleier er en ikke fornybar ressurs. De største kjente forekomstene finnes i Canada.

Dette er Kores temaside for forskning på kalium. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på kalium i mat og matproduksjon.


The challenge of imbalanced nutrient flows in organic farming systems: A study of organic greenhouses in Southern Germany

Organic greenhouse vegetable production is characterized by very high nutrient demands within short growing periods and high nutrient exports via products sold. Therefore, meeting crop nutrient demands and maintaining long-term sustainability in these systems is highly challenging. To gain insight in current practices this study assessed fertilization strategies and nutrient flows of ten organic horticultural farms (22 greenhouses and polytunnels) in Southwest Germany belonging to the two organic farming associations Bioland and Demeter (biodynamic) for a cropping period of three years.

Les mer

Underlag för nya kaliumrekommendationer till svensk potatisproduktion

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Gjødsel, Grønnsaker, Kalium, Matjord, Matplanter, Potet, Produksjonsmetoder

The aim of this research proposal is to support well-founded potassium recommendations for Swedish table potatoes. The main issue today is that the recommendations are based on a few old experiments which were carried out with old management practices. There is a general practice among Swedish farmers to supplying more K than the potato plant needs for optimal growth in order to avoid quality issues.

Les merTop