Kategori: Belgvekster

Belgvekster

En belgvekst, eller belgfrukt, er en frukt av en plante i erteblomstfamilien (Fabaceae). Kjente belgfrukter er alfalfa, kløvere, erter, bønner, linser, lupiner og peanøtter. Belger dannes fra ett fruktblad og åpner seg for å slippe frø ved å sprekke opp både i buksømmen og ryggsømmen. Belgvekster brukes både som dyrefôr og som menneskemat.

Belgvekster er spesielle da de fleste av dem lever i symbiose med nitrogenfikserende bakterier. De befinner seg i strukturer på rotknollene nede i jorda. På grunn av de nitrogenfikserende bakteriene spiller disse vekstene en viktig rolle i vekstrotasjonen på gårder.

Dette er Kores temaside for forskning på belgvekster. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på produksjon og kvalitet ved belgvekster som bønner, erter og linser.Journal of the Science of Food and Agriculture

The 13th edition of the Journal of the Science of Food and Agriculture includes 14 articles of EUROLEGUME's scientific research in its 'In Focus' section.
In addition to the 14 articles, the 'In Focus' starts off with an editorial on 'Enhancing legume growing through sustainable cropping for protein supply' and a review on 'Cowpea: a legume crop for a challenging environment'.

Les mer

Manure and tillage use in remediation of eroded land and impacts on soil chemical properties

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Belgvekster, Erosjon, Gjødsel, Humus, Kompost, Matjord

Soil loss through wind and water erosion is an ongoing problem in semiarid regions. A thin layer of top soil loss over a hectare of cropland could be corresponding to tons of productive soil loss per hectare. The objectives of this study were to evaluate the influence of beef feedlot manure, tillage and legume grass mixtures on changes in soil quality and nutrient components. The study was initiated in 2006 on an eroded site near Akron, Colorado, on a Norka-Colby very-fine sandy loam (fine-silty, mixed, mesic, Aridic, Argiustolls).

Les mer


Kløvertrøtthet – oversikt og skadebegrensning

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Belgvekster, Karbonlagring, Matjord, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder, Økologisk landbruk

Nematoder og sopp kan forårsake kløvertrøtthet. Kunnskap om forekomst i Norge er mangelfull. Prosjektet omfatter kartlegging av forekomst og formidling av forebyggende og direkte tiltak.

Les mer
Legumes for mitigation of climate change and the provision of feedstock for biofuels and biorefineries. A review

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Belgvekster, Karbonlagring, Matjord, Matplanter, Nitrogenfiksering

Humans are currently confronted by many global challenges. These include achieving food security for a rapidly expanding population, lowering the risk of climate change by reducing the net release of greenhouse gases into the atmosphere due to human activity, and meeting the increasing demand for energy in the face of dwindling reserves of fossil energy and uncertainties about future reliability of supply. Legumes deliver several important services to societies. They provide important sources of oil, fiber, and protein-rich food and feed while supplying nitrogen (N) to agro-ecosystems via their unique ability to fix atmospheric N2 in symbiosis with the soil bacteria rhizobia, increasing soil carbon content, and stimulating the productivity of the crops that follow. However, the role of legumes has rarely been considered in the context of their potential to contribute to the mitigation of climate change by reducing fossil fuel use or by providing feedstock for the emerging biobased economies where fossil sources of energy and industrial raw materials are replaced in part by sustainable and renewable biomass resources.

Les mer

The Legumes Expert Forum Science, economy and society – making ecosystem services from legumes competitive A research strategy of the German Agricultural Research Alliance

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Belgvekster, Matplanter

A research strategy of the German Agricultural Research Alliance.  An increase in the production of legumes species (e.g. beans, peas and clover) on farms in Germany and in many European regions in the next decades would provide far-reaching benefits. Why?


Les mer

The genetic improvement of forage grasses and legumes to reduce greenhouse gas emissions

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Belgvekster, Karbonlagring, Matjord, Matplanter

Grasslands are one of the most important ecosystems and forms of land use in the world. They are crucial for food production and deliver ecosystem services. However, particularly when used for livestock production, they are also a significant source of pollution including the greenhouse gases methane and nitrous oxide. Energy inputs into grassland agriculture, particularly fertilisers, also contribute to greenhouse gas emissions. A considerable amount of research has focused on emissions from grasslands: how to measure them and management strategies for mitigation. Similarly, there have been a number of studies on the role of grasslands in terms of carbon sequestration. However, less work has been carried out exploring ways in which genetic improvement of grassland crops can reduce emissions and enhance carbon sequestration. Plant breeding has been successful at increasing the yield, persistency and stress tolerance of the major grasses and legumes of many grasslands in the world. These same approaches have considerable potential in altering plant traits to enhance the ecological efficiency of grassland agriculture.


Les mer

Belgvekster og alger som alternative proteinrike fôrmidler til sau (AltPro)

| Type artikkel:

Kategori: Belgvekster, Fôr, Husdyr, Kjøtt, Matplanter, Sau

I prosjektet «Belgvekster og alger som alternative proteinrike fôrmidler til sau (AltPro)», skal forskerne i NIBIO sammen med kollegaer fra Nordlandsforskning, Aarhus Universitet (Danmark), FiBL (Sveits) og CSIC (Spania) undersøke fôrets påvirkning på dyras fordøyelse, utslipp av klimagassen metan, motstandsdyktighet mot parasitter og bondens holdninger til fôrtypene.

Les merBelgvekster og rhizobier i Søretiopia; utnyttelse av mikrosymbionten for et bærekraftig jordbruk 2007-2012

| Type artikkel:

Kategori: Belgvekster, Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Karbonlagring, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder

I dette prosjektet planlegger vi å undersøke uutforskede ressurser innenfor biologisk mangfold  og utvikle en innovativ utnyttelse av belgfrukter og deres plantevekstfremmende bakterier i bærekraftig jordbruk der bønder vil bli introdusert for nye måter å øke produksjonen.

Les mer

Økt frøproduksjon fra norskprodusert rødkløver gjennom økt pollinering ved hjelp av humle og bier 2013-2017

| Type artikkel:

Kategori: Belgvekster, Husdyr, Pollinerende insekter

I prosjektet vil vi undersøke landskapets betydning for utbredelsen av ulike pollinatorer i de viktigste frøavlsområdene, samt betydningen av å legge forholdene til rette for humler og ville bier på den enkelte frøavlsbedrift, f.eks. ved å så eller plante attraktive pollenplanter som selje eller honningurt, samt tilrettelegge for bolplasser rundt frøengene.

Les mer

Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold 2010-2014

| Type artikkel:

Kategori: Belgvekster, Matplanter, Produksjonsmetoder

Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om å optimalisere nitrogenfiksering i eng med fokus på jordforhold, spesielt jordpakking, under vekslende vekstforhold. Prosjektet skal videre undersøke muligheter for å redusere nitrogen-tap fra gras-kløvereng samtidig med å øke varighet av kløver i eng og å undersøke potensialet til luserne under norske vekstforhold.

Les mer

Top