Kategori: Korn

Korn

Korn er en fellesbetegnelse for de gressarter som vi dyrker for frøenes skyld. De er til eksempel havre, bygg, rughvete, spelt, ris, mais og hirse. Korn brukes både til mat og dyrefôr, slik at vi får i oss viktige karbohydrater.

 

Sorter, produksjonsmetoder og kvalitet

Forskningen på korn fokuserer særlig på kunnskap om agronomiske løsninger som fremmer avling og kvalitet, samtidig som hensynet til klima og miljø ivaretas.

Forskningen dreier seg særlig om arter, sorter og vekstskifte, jordarbeiding, jordpakking og jordstruktur. Andre viktige temaer er næringsforsyning og gjødslingsstrategier, ulike plantevernstrategier, og ikke minst strategier og teknikker for høstinga.

Dette er Kores temaside for forskning på korn. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på kornproduksjon og kvalitet.


Høstvete mot nye høyder år 2020 – en kunnskaps- og probleminventering 2014

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Korn, Matplanter, Produksjonsmetoder

Målet med dette prosjektet er å identifisere kunnskapshull og mulige årsaker ril stagnerende høsthveterekorder, samt prioritere hvilke spørsmål man bør gå videre med for å øke avlinger.

Les mer


Hverdagsprodukter av spesialkorn med smaksfortrinn og helseriktig sammensetning 2014-2016

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Prosessering

Etterspørselen etter gode økologiske hverdagsprodukter er økende og det er i dag en mangel på slike produkter med rask tilberedningstid og med høy næringsverdi og gode sensoriske egenskaper. Med hjelp av innovasjonsprosjektet og l ansering av «Smakskorn», vil forbrukeren få et større mangfold og tilbud av helseriktige og økologiske produkter samtidig som en verdiøkning oppnås langs hele verdikjeden.

Les mer


Mykotoksiner i kornbaserte næringsmiddelprodukter – Effekter av prosessering på frie og maskerte former og tiltak for redusert human biotilgjengelighet (MycoProcess) 2014-2016

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Matplanter, Prosessering

Hovedmålet i MycoProcess-prosjektet er å sikre norsk produksjon av trygge kornprodukter av høy kvalitet og med lave mengder soppgifter. Dette vil gjøres gjennom å evaluere hvordan ulike prosesseringsteknologier (i liten skala) påvirker sammensetningen og stabiliteten til soppgifter i kornet.

Les mer

Effektiv kornproduksjon på husdyrløse økologiske gårder gjennom forbedring av næringsforsyning og plantevern 2012-2016

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Økologisk landbruk

Dette prosjektet har som mål å utvikle gode metoder for å øke produktiviteten og avlingsstabiliteten. Forebygging av ugress og næringsforsyning er begge flaskehalser i så måte. I prosjektet blir både plantevern og næringsforsyning sett i sammenheng, og forankret i en driftssystemtankegang. Det vil sikre fremgang på begge områder, og minimere risikoen for at tiltak innen et av områdene kan ha negative konsekvenser for det andre.

Les mer

Top