Kategori: Løk

Løk
Løk, slekt i narsissfamilien, tidligere som en del av liljefamilien og løkfamilien. 450 arter på den nordlige halvkule, de fleste i Sentral-Asia. Bladene er oftest lange og smale eller trådformede. I toppen av stengelen sitter blomstene i en tett skjerm eller et hode, i begynnelsen omgitt av hylsteraktige støtteblad. Hos mange arter utvikles yngleknopper i blomsterstanden. Alle arter har sterk løklukt og -smak.

 

Dyrket løk

Gressløk har kulerund blomsterstand med to støtteblad. Det er de trådsmale, hule, grunnstilte bladene som brukes i matlaging. Pipeløk har også hule blad som brukes tilsvarende gressløk. Kepaløk er en meget gammel kulturplante, den er fortsatt den viktigste husholdningsløken. Hvitløk stammer fra Sentral-Asia. Den har sterkere lukt og smak enn kepaløk. Sjalottløk ble fra først av dyrket ved Askalon i Israel og er siden spredt til kjøkkenhager i Europa. Den blomstrer sjelden, men setter mange sideløker. Hos purre er det hovedsakelig de ennå bleke bladene eller bladslirene som brukes i husholdningen. Vårløk er hvit kepaløk eller pipeløk som høstes før markert løkdannelse, den er mild på smak og ligner en liten purre. Hele planten brukes.

Noen utenlandske arter dyrkes som prydplanter, f.eks. gulløk, A. moly. I folkemedisinen, og ikke minst i trolldomsmedisinen, har visse løkarter spilt en viktig rolle fra de eldste tider og helt frem til vår tid. Nyere undersøkelser har vist at flere løkarter, bl.a. kepaløk og hvitløk, inneholder svovelholdige forbindelser som har antibiotisk effekt.

Kilde: snl.no

Successiv utveckling av hållbara odlingssystem i långliggande grönsaksförsök

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Grønnsaker, Gulrot, Klima og miljø, Korn, Løk, Matplanter, Potet, Produksjonsmetoder

Det långliggande odlingssystemförsöket i Önnestad med två konventionella och tre ekologiska växtföljder hade 2006-2015 fokus på grönsaksodling. Frilevande nematoder och rotgallnematoder är ett stort problem i grönsaksodling, både konventionell och ekologisk. När kvaliteten hos konventionellt och ekologiskt odlade grönsaker jämförs är det inte ovanligt att olika sorter jämförs med varandra. I detta projekt analyserades förekomsten av rotgall-, rotsårs-, stubbrots- och nålnematoder (Meloidogyne, Pratylenchus, Trichodorus och Paratrichodorus samt Longidorus) i jordprover från försöksplatsen 2012-2016.

Les merFood losses and waste in primary production

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Belgvekster, Emballasje, Grønnsaker, Gulrot, Klima og miljø, Korn, Løk, Matplanter, Matsvinn

This project has resulted in a suggested definitional and methodological framework for future studies of food losses and waste in primary production. It has also resulted in a first attempt to quantify food losses and waste in primary production in the Nordic countries. This study was a pioneering study and requires further improvements as there are large uncertainties in the data presented.

Les mer

Integrert bekjempelse av løkflue i Norge – Utvikling av metode for overvåking og varsling

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Grønnsaker, Løk, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Løkflue er et økende problem i norsk løkproduksjon. I dag finnes det ingen god metode for overvåking og varsling av denne skadegjøreren, noe som gjør det vanskelig å velge rett tidspunkt for bekjempelse. Få tilgjengelige plantevernmidler og godkjente behandlinger gjør også at valget av bekjempelsestidspunkt blir svært viktig.

Med dette forprosjektet kommer vi til å begynne arbeidet med løkflue, som så langt er en ustudert skadegjører i Norge, for å på sikt oppnå en fullgod strategi med overvåking og varsling. Med en felleprototype og klimamodell som kan testes i VIPS etter prosjektets slutt er vi på god vei mot en slik strategi.

Etter testing og validering vil dette kunne implementeres i VIPS innen et par års tid.


Les mer

Vaksiner med mykorrhizasopp øker avling og senker phoximkonsentrasjonen i gulrot og vårløk og deres jordsmonn

Som en av de mest brukte organofosfat-insektmidler i grønnsaksproduksjon, er phoxim (C12H15N2O3PS) ofte funnet som rester i avlinger og jord, og dermed utgjør en potensiell trussel mot folkehelsen og miljøet. Soppen Arbuscular mycorrhiza kan gi et bidrag til reduksjon av organofosfat rester i avlinger og/eller nedbrytning i jord.

Les mer

Bakterieråte i kepaløk, årsaker og tiltak 2012-2015

| Type artikkel:

Kategori: Grønnsaker, Løk, Matplanter

Kepaløk er en av de viktigste grønnsaksvekstene her i landet, med en førstehåndsverdi på 60 millioner kroner per år. De siste årene har det vært store problemer med bakterieråte i produksjon og lagring av denne kulturen. Hovedmålet med prosjektet er å sikre kvalitetsproduksjon av kepaløk ved optimal bekjempelse av bakterieråte.

Les mer


Ramsløk

| Type artikkel:

Kategori: Grønnsaker, Løk, Matplanter

Ramsløk er sammen med kvann en av få ville grønnsaker i Norge, og det er en økende interesse for bruk av ville planter. Etterspørselen tyder på at det kan være et marked for produksjon og salg av ramsløk.

Les mer

Top