Kategori: Plomme

Plomme

Plomme er en steinfrukt med det latinske navnet prunus domestica. Plommen kommer i mange former, farger og varianter. Vanlige plommesorter i Norge er for eksempel Opal, Reeves, Victoria, Edda, Mallard og Jubileum.

Plommer kan spises rå, tørkes til svisker eller brukes til framstilling av brennevin. De inneholder fruktsukker, stivelse og kostfiber, men lite næringsstoffer.

Dette er Kores temaside for forskning på plommer. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning som omhandler plommer innefor ulike temaer som for eksempel plantevern, næringsinnhold og produksjonsmetoder.

 

Kilde: https://snl.no/plomme

Blømingstider, pollenspiring og fruktsetjing hjå plommesortar – resultat frå plommeforedlinga ved Graminor Njøs.

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Frukt, Matplanter, Planteforedling, Plomme

Graminor Njøs har dei siste 20 åra gjennomført eit kryssingprogram i plommer (Prunus domestica L.) Føremålet har vore og er å skaffa norske fruktdyrkarar sortar som gjev stor avling med kvalitetsfrukt og som er tilpassa det norske klimaet. I denne rapporten er teke med kryssingsresultat frå sortar som er eller har vore i dyrking i Noreg dei siste åra. Rapporten presenterer også førebels data på blomstringstid og pollenspiring. Detaljert informasjon om sortane som er omtala i rapporten er presenterte på web-sida www.fruktsorter.no.

Les mer


Top