Kategori: Potet

I Norge er det et aktivt forskningsmiljø omkring poteten. De siste årene har også mange rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving spesialisert seg stadig mer innenfor potetproduksjonen. Blant fakta om poteten og potetdyrking finner vi blant annet at det i Norge dyrkes fram mellom 300′ og 350′ tusen tonn hvert år. Poteter dyrkes fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Hedmark er det fylket der det produseres mest potet.

Dette er Kores temaside for forskning på potet. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på potetproduksjon og kvalitet.

Forskning på potet innebærer i all hovedsak

  • Forskning for økt produksjon
  • Redusere sykdommer
  • Lagringsevne og kvalitet
  • Plantevernmidler i potetdyrking
  • Kvalitet og næringsinnhold

Examining the Social And Ethical Issues Raised by Possible Cultivation of Genetically Modified Potato With Late Blight Resistance in Norway

| Type artikkel: Rapport

Kategori: GMO, Potet

This report presents the outcome of a stakeholder workshop that took place in Stange, Norway, June 2015.
Participants were invited to discuss ethical and social considerations in relation to the possible marketing and
cultivation of late blight resistant (LBR) cisgenic genetically modified (GM) potato in Norway.

Les mer

Important Considerations for Sustainability, Social utility and Ethical Assessment of Late Blight Resistant GM Potato

| Type artikkel: Rapport

Kategori: GMO, Potet

Rapporten er skrevet som en del av et treårig forskningsprosjekt (2013- 2016) finansiert av ELSA-programmet til Norsk forskningsråd (prosjekt: 220621). Prosjektet har til hensikt å bruke ulike vurderingsmetoder for å undersøke potensielle etiske-, sosiale- og bærekraftaspekter knyttet til dyrking og markedsføring av tørråteresistent GM potet i Norge. Rapporten bygger på diskusjoner med interessentgrupper og folkemøter om dette emnet, samt gjennomgang av relevant litteratur.


Les mer

Underlag för nya kaliumrekommendationer till svensk potatisproduktion

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Gjødsel, Matjord, Matplanter, Potet, Produksjonsmetoder

The aim of this research proposal is to support well-founded potassium recommendations for Swedish table potatoes. The main issue today is that the recommendations are based on a few old experiments which were carried out with old management practices. There is a general practice among Swedish farmers to supplying more K than the potato plant needs for optimal growth in order to avoid quality issues.

Les mer
Optimal fysiologisk kvalitet hos settepoteter – forberedelser mot et åpnere marked 2005-2009

| Type artikkel:

Kategori: Matplanter, Potet, Produksjonsmetoder

Prosjektet skal bidra til at den fysiologiske alderen av settepoteter lettere kan styres i forhold til ulike sorter og anvendelser av brukspoteten. Målet er at dyrkerne skal kunne anskaffe settepoteter med kjent fysiologisk kvalitet, og/eller sette inn tiltak med lagring/lysgroing for å optimalisere den fysiologiske kvaliteten før setting

Les mer

Bedømmelse av lagringsevne og biologisk bekjempelse til forebygging av råte og kvalitetstap i potet 2011-2014

| Type artikkel:

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Potet, Produksjonsmetoder

Målet med prosjektet er å bruke potet som modellsystem for å utvikle en test for kvalitetskontroll av potet som skal lagres, slik at man kan evaluere hvilke partier som bør brukes med en gang og hvilke partier som kan lagres i lengre perioder. I den norske delen av dette nordiske samarbeidsprosjektet studerer vi utvikling av sykdommene tørråte og sølvskurv på lager.

Les merTop