Kategori: Såvare

Såvare er frø eller korn som skal bli sådd for å gi ny avling. Såvaren er en viktig vekstfaktor, og bør ha en kvalitet som gir forutsetning for en jevn og velutviklet plantebestand. Såvarenes produksjonsevne bestemmes først og fremst av arvelige egenskaper (sortsegenskaper), og deretter av vareegenskapene.

Dette er Kores temaside for forskning på frø og såvarer. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på frøproduksjon og formeringsmaterialer.


CORE ORGANIC II COBRA – økologisk planteforedling for diversitet 2013-2016

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Korn, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder, Såvare, Økologisk landbruk

COBRA-NO inngår i et transnasjonalt prosjekt, COBRA. COBRA har som mål å utvikle økologisk planteforedling og frøproduksjon gjennom en bevisst satsing på plantemateriale med høy genetisk diversitet. COBRA skal koordinere, binde sammen og utvide eksisteren de nettverk innen sortsforedling og forskning på dette området. COBRA-NO skal bidra til COBRA ved å undersøke sortsvariasjoner i rothår på korn, utarbeide en rapport om hvordan mangfolds-orientert og økologisk planteforedling hindres/fremmes av lovverk og politikk i Norge, formidle resultater til norske brukere og bygge nettverk i Norge mellom prosjektet og norske brukere.

Les mer


Top