Kategori: Såvare

Såvare er frø eller korn som skal bli sådd for å gi ny avling. Såvaren er en viktig vekstfaktor, og bør ha en kvalitet som gir forutsetning for en jevn og velutviklet plantebestand. Såvarenes produksjonsevne bestemmes først og fremst av arvelige egenskaper (sortsegenskaper), og deretter av vareegenskapene.

Dette er Kores temaside for forskning på frø og såvarer. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på frøproduksjon og formeringsmaterialer.

LIVESEED – Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Frø, Matplanter, Såvare

LIVESEED aims to improve the performance and competitiveness of the organic sector by boosting organic seed and plant breeding efforts. To increase the availability and choice of organic seed, LIVESEED will, among others, harmonize the implementation of legislative requirements and develop an EU-wide router database tool for seed suppliers, develop improved cultivar testing systems, novel breeding concepts, selection tools, genetic resources as well as business and governance models for the whole seed supply chain. 

Les mer


CORE ORGANIC II COBRA – økologisk planteforedling for diversitet 2013-2016

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Korn, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder, Såvare, Økologisk landbruk

COBRA-NO inngår i et transnasjonalt prosjekt, COBRA. COBRA har som mål å utvikle økologisk planteforedling og frøproduksjon gjennom en bevisst satsing på plantemateriale med høy genetisk diversitet. COBRA skal koordinere, binde sammen og utvide eksisteren de nettverk innen sortsforedling og forskning på dette området. COBRA-NO skal bidra til COBRA ved å undersøke sortsvariasjoner i rothår på korn, utarbeide en rapport om hvordan mangfolds-orientert og økologisk planteforedling hindres/fremmes av lovverk og politikk i Norge, formidle resultater til norske brukere og bygge nettverk i Norge mellom prosjektet og norske brukere.

Les mer


Top