Kategori: Såvare

Såvare er frø eller korn som skal bli sådd for å gi ny avling. Såvaren er en viktig vekstfaktor, og bør ha en kvalitet som gir forutsetning for en jevn og velutviklet plantebestand. Såvarenes produksjonsevne bestemmes først og fremst av arvelige egenskaper (sortsegenskaper), og deretter av vareegenskapene.

Dette er Kores temaside for forskning på frø og såvarer. Her har vi samlet både norsk og internasjonal forskning, og gruppert forskningen i ulike temaer som er viktige for dem som forsker på frøproduksjon og formeringsmaterialer.


CORE ORGANIC II COBRA – økologisk planteforedling for diversitet 2013-2016

COBRA-NO inngår i et transnasjonalt prosjekt, COBRA. COBRA har som mål å utvikle økologisk planteforedling og frøproduksjon gjennom en bevisst satsing på plantemateriale med høy genetisk diversitet. COBRA skal koordinere, binde sammen og utvide eksisteren de nettverk innen sortsforedling og forskning på dette området. COBRA-NO skal bidra til COBRA ved å undersøke sortsvariasjoner i rothår på korn, utarbeide en rapport om hvordan mangfolds-orientert og økologisk planteforedling hindres/fremmes av lovverk og politikk i Norge, formidle resultater til norske brukere og bygge nettverk i Norge mellom prosjektet og norske brukere.

Les mer

Sunn økologisk såvare: Smitteterskler og alternative behandlingsmetoder for bekjempelse av sjukdom i økologisk såvare 2005-2007

| Type artikkel: Avsluttet forskningsprosjekt

Kategori: Såvare

Sjukdomssmitte i korn og erter er en viktig begrensning for tilgang på såvare av god kvalitet til økologisk dyrking. I prosjektet vil det bli undersøkt hvor mye sjukdomssmitte (smitteterskler) som kan aksepteres på økologisk såvare av kortn uten at det går ut over avlingens mengde og kvalitet.

Les mer

Top