Cocktail: Forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
I projektet er en matematisk model udviklet, som på pålidelig vis kan beregne cocktaileffekten af kemikalieblandinger, når kemikaliernes effekt og dosis er kendt. Beregninger foretaget med den nye metode tyder på, at det kemikaliepres, som danskere udsættes for, kan påvirke de højest eksponeredes sundhed.

Fremgangsmåte

I projektet er en matematisk model udviklet, som på pålidelig vis kan beregne cocktaileffekten af kemikalieblandinger, når kemikaliernes effekt og dosis er kendt. Beregninger foretaget med den nye metode tyder på, at det kemikaliepres, som danskere udsættes for, kan påvirke de højest eksponeredes sundhed.  

Funn

I fire år har forskere på DTU Fødevareinstituttet undersøgt effekten af den kemi-cocktail vi danskere bliver udsat for. Projektet konkluderer, at der er behov for at mindske omfanget vores påvirkning af for eksempel følgende stoffer:
  • Bly
  • Cadmium
  • PCB
  • Dioxiner
Forskningen viser også, at risikoen for kemikaliernes hormonforstyrrende effekter i dag ikke er tilstrækkeligt undersøgt. Således lægger rapporten altså op til mere forskning på om området for at blive klogere på, hvor og hvordan det er bedst at sætte ind.  

Samarbeid

I Cocktail projektet har DTU Fødevareinstituttet samarbejdet med DTU Systembiologi og DTU Management samt fem udenlandske partnere i Europa og USA.
Top