Dyrkingsforsøk i skolehagen: «Møkkaprosjektet»

| Type artikkel: Faktaark
Her presenteres et prosjekt med dyrking av løk og bruk av fem ulike gjødselslag. Elever i 4.-5. klasse ved Tingvoll barne- og ungdomsskole var med å planlegge og gjennomføre det. Prosjektet viser hvor tverrfaglig et prosjekt, som i utgangspunktet er knyttet til naturfag, faktisk kan bli ved å vise til læreplanmål i ulike fag.

Forfattere:

Reidun Pommeresche og Kirsty McKinnon

År :

2013

Se faktaark under «relevante dokumenter».

Top