Effekten av ulike fôringsstrategier under norske forhold på produksjon av klimagasser fra mjølkeku

| Type artikkel: Doktorgradsavhandling
Klimagassen metan oppstår i vomma når  mikrober fordøyer fôret, og  blir skilt ut ved raping og gjennom utåndingslufta. Jo høyere opptak av fôr, jo større produksjon av metan. Bruk av valset rapsfrø i fôrrasjonen til mjølkeku reduserer utslippet av metan, og er et tiltak for å nå målsettingen.
Top