Effekten av ulike fôringsstrategier under norske forhold på produksjon av klimagasser fra mjølkeku

| Type artikkel: Doktorgradsavhandling

Forfatter :

Tonje Marie Storlien

Institusjon:

NMBU

Årstall:

2014

Tittel:

Feeding strategies to reduce greenhouse gas emissions from dairy cows

Klimagassen metan oppstår i vomma når  mikrober fordøyer fôret, og  blir skilt ut ved raping og gjennom utåndingslufta. Jo høyere opptak av fôr, jo større produksjon av metan. Bruk av valset rapsfrø i fôrrasjonen til mjølkeku reduserer utslippet av metan, og er et tiltak for å nå målsettingen.

Top