Effekter av tilføring av kompostert gjødsel på det mikrobielle jordlivet og mikromiljøet i jord i et temperert jordbruksområde i Kina

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Målet med denne studien var å utvikle en rask og effektiv løsning for å rehabilitere degraderte jordbruksareal ved nøyaktig kvantifisering av jordkvalitetsparametere gjennom anvendelse av kompostert gjødsel og bakterier i gjødsel eller kombinasjon av begge under dyrking av mais.

Forfattere:

Zhen Zhen, Haitao Liu, Na Wang, Liyue Guo, Jie Meng, Na Ding, Guanglei Wu, Gaoming Jiang

Publiseringssted:

PLoS One 2014 10;9(10):e108555. Epub 2014 Oct 10.

Årstall:

2014

Effects of Manure Compost Application on Soil Microbial Community Diversity and Soil Microenvironments in a Temperate Cropland in China

 

Bakgrunn

Langsiktig og utbredt bruk av kunstgjødsel har resultert i degenerasjon av jordkvalitetsparametere som for eksempel mikrobiell biomasse, levende samfunn og næringsinnhold, som på ulikt vis påvirker avlingskvalitet, produktivitet og jordas bærekraftige produktivitet.

 

Mål

Målet med denne studien var å utvikle en rask og effektiv løsning for å rehabilitere degraderte jordbruksareal ved nøyaktig kvantifisering av jordkvalitetsparametere gjennom anvendelse av kompostert gjødsel og bakterier i gjødsel eller kombinasjon av begge under dyrking av mais.

 

Fremgangsmåte

Vi undersøkte dynamiske effekter på mikrobiell masse i jord, biologisk aktivitet (respirasjon) i jord, mangfoldet i samfunnsstruktur i jord, og enzymaktiviteten ved hjelp av seks forskjellige behandlinger [ingen gjødsel (CK), N gjødsel (N), N gjødsel + bakteriell gjødsel (NB), kompostert gjødsel (M), kompostert gjødsel + bakteriell gjødsel (MB), og bakteriell gjødsel (B)] under ulike stadier i dyrkingen av mais i et temperert dyrkingsområde i det østlige Kina.

 

Funn

Endringer i mikroorganismenes samfunnsstruktur og mangfold etter ulike gjødsel behandlinger resulterte i ulike mikrobielle egenskaper. Tilførsel av kompostert gjødsel økte mengden dyrkbare mikroorganismer og mikrobiell biomasse betydelig, og forsterket dermed respirasjon og enzymaktivitet (p <0,01), mens N-behandling viste det motsatte resultat (p <0,01). Imidlertid, B og NB-behandlinger økte mengden av mikroorganismer og dyrkbare mikrobiell biomasse minimalt, uten noen åpenbar innvirkning på samfunnsstruktur og jordenzymer.

 

Konklusjon

Våre funn tyder på at bruk av kompostert husdyrgjødsel pluss bakterie-gjødsel kan umiddelbart forbedre mikrobiell samfunnsstruktur og mangfoldet i degraderte jordbruksarealer.

Top