Endringer i jordas kjemiske egenskaper i et kombinert dyrkingssystem med aubergine og hvitløk som mellomkultur

| Type artikkel: Publisert studie
Sykdommer i jord er et kritisk problem for aubergine (Solanum melongena L.) under kontinuerlig beskjæring som påvirker en bærekraftig produksjon av aubergine. Mellomkultur er en betydningsfull teknikk for å fremme jordkvalitet, bedre øko-miljøet, og øke produksjonen.
Soil Chemical Property Changes in Eggplant/Garlic Relay Intercropping Systems under Continuous Cropping  

Bakgrunn

Sykdommer i jord er et kritisk problem for aubergine (Solanum melongena L.) under kontinuerlig beskjæring som påvirker en bærekraftig produksjon av aubergine. Mellomkultur er en betydningsfull teknikk for å fremme jordkvalitet, bedre øko-miljøet, og øke produksjonen.  

Fremgangsmåte

Feltforsøk ble gjennomført fra september 2010 til november 2012 i nordvest Kina for å fastslå effekten av mellomkultur med hvitløk (Allium sativum L.) i aubergineproduksjon på enzymaktivitet, tilgjengelig næringsinnhold og pH-verdi i jorda under en plasttunnel. Forsøket ble utført med monokultur med aubergine (CK), aubergine med mellomkultur med vanlig hvitløk (NG) og aubergine med mellomkultur med grønn hvitløk (GG).  

Funn

De viktigste resultatene er som følger: (1) aktivitetene av invertase, urease, og alkalisk fosfatase ble generelt forbedret i NG og GG; (2) mellomkultur økte betydelig tilgjengelige næringsinnhold i jord, og de var stort sett høyere i GG enn NG.; (3) pH-verdiene i jord viste et signifikant høyere nivå i NG , men lavere i GG sammenlignet med CK. (4) den alkaliske fosfatase-aktiviteten og pH-verdien vises en lignende nedadgående trend ved kontinuerlig beskjæring.  

Konklusjon

Disse funnene tyder på at mellomkultur med hvitløk i aubergineproduskjon kan være et ideelt system for effektivt å forbedre næringsinnhold, øke jordas fruktbarhet, og lindre sykdom i jord til en viss grad. Disse funnene er viktige for å hjelpe til å utvikle bærekraftig aubergineproduksjon.
Top