Eurolegume

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kode7351/public_html/htmatslande.kore/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Eurolegume er et fireårig EU-prosjekt som har som langsiktig mål å forbedre og øke produksjonen av belgvekster i Europa. Prosjektet ble startet i 2014 og avsluttes i 2017.

Prosjektledelse :

UTAD - University of Trás-os-Montes e Alto Douro, nord i Portugal

Finansiering:

Eurolegume finansieres gjennom EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

Samarbeid:

Prosjektet har 18 deltagende institusjoner fra 10 forskjellige land. Fra Norge deltar NIBIO og NMBU.

Eurolegume er et fireårig EU-prosjekt som har som langsiktig mål å forbedre og øke produksjonen av belgvekster i Europa. Prosjektet ble startet i 2014 og avsluttes i 2017.

Top