Eurolegume

| Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt
Eurolegume er et fireårig EU-prosjekt som har som langsiktig mål å forbedre og øke produksjonen av belgvekster i Europa. Prosjektet ble startet i 2014 og avsluttes i 2017.

Prosjektledelse :

UTAD - University of Trás-os-Montes e Alto Douro, nord i Portugal

Finansiering:

Eurolegume finansieres gjennom EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

Samarbeid:

Prosjektet har 18 deltagende institusjoner fra 10 forskjellige land. Fra Norge deltar NIBIO og NMBU.

Eurolegume er et fireårig EU-prosjekt som har som langsiktig mål å forbedre og øke produksjonen av belgvekster i Europa. Prosjektet ble startet i 2014 og avsluttes i 2017.

Top