Faktaark om jordkvalitet

| Type artikkel: Faktaark
Jord er en av våre viktigste naturlige ressurser, som sammen med vann og luft danner grunnlag for liv på jorda. All jord er ikke god jord.

Faktaark fra Skog og landskap

Jord er en av våre viktigste naturlige ressurser, som sammen med vann og luft danner grunnlag for liv på jorda. All jord er ikke god jord. Her i landet er det ofte et svært høyt steininnhold, liten dybde til fjell eller ugunstige terrengforhold som begrenser jordbruksdriften. For å ta vare på den beste matjorda er det viktig å vite hvor den ligger. Jordkvalitetskart viser oss dette.
Top