Faktaskriv om meitemark og jordforbedring

| Type artikkel: Faktaark
«Meitemark og jordforbedring» er på 24 sider. Det inneholder tekst og illustrasjoner.  Forfatterne Reidun Pommeresche, Sissel Hansen, Anne- Kristin Løes og Tore Sveistrup tar for seg meitemarkene sin biologi og økologi.

Faktaskriv fra Bioforsk Økologisk

«Meitemark og jordforbedring» er på 24 sider. Det inneholder tekst og illustrasjoner.  Forfatterne Reidun Pommeresche, Sissel Hansen, Anne- Kristin Løes og Tore Sveistrup tar for seg meitemarkene sin biologi og økologi.  

Markens leveområde og levesett

Mark i jord er en hjelper som jobber gratis. Drivstoffet til denne medhjelperen er jord og planterester, som bearbeider jorda grundig, og som bedrer næringstilgangen til plantene. De beskriver også hvorfor meitemark er bra for jorda og leveområdene til de ulike markene. Heftet har også et kapittel om meitemark som jordforbedrer der forfatterne tar for seg gjødseleffekten fra meitemarkekskrementer, jordstruktur og samspille mellom mikroorganismer og meitemark.
Top