Fangvekstenes økosystemtjenester – Kunnskapsstatus om effekten av fangvekster

| Type artikkel: Rapport
Denne rapporten gir en oversikt over fangvekster og deres effekter på avling, mineralsk nitrogen i jord, karbonbinding, utslipp til vann og luft, jordstruktur, biodiversitet og ugras. Det er fortrinnsvis brukt studier fra Norge og Norden for å øke kunnskapen om fangvekster. Se side 5.

Forfattere:

Frederik Bøe, Marianne Bechmann, Anne Falk Øg aard, Ievina Sturite og Lars Olav Brandsæter

År :

2019

Oppdragsgiver:

Landbruks- og matdepartementet via NIBIOs kunnskapsutviklingsmidler

Se rapport under «relevante dokumenter».

Top