Fangvekstenes økosystemtjenester – Kunnskapsstatus om effekten av fangvekster

| Type artikkel: Rapport
Denne rapporten gir en oversikt over fangvekster og deres effekter på avling, mineralsk nitrogen i jord, karbonbinding, utslipp til vann og luft, jordstruktur, biodiversitet og ugras. Det er fortrinnsvis brukt studier fra Norge og Norden for å øke kunnskapen om fangvekster. Se side 5.
Se rapport under "relevante dokumenter".
Top