Flerårige blomsterstriper – et verktøy til bedre skadedyrkontroll i epledyrking

| Type artikkel: Rapport
Frukthager er interessante leveområder, biotoper, da de er flerårige og har en allsidig struktur. De tiltrekker både pollinerende insekter og skade­dyrenes naturlige fiender. Bruk av blomsterstriper i fruktdyrkinga kan gi både flere individer og flere arter slik at nytteverdien øker.

Forfattere:

Lukas Pfiffner (FiBL), Laurent Jamar (CRA-W), Fabian Cahenzli (FiBL), Maren Korsgaard (EcoAdv. DK), Weronika Swiergiel (SLU), Lene Sigsgaard (KU)

År:

2019

Blomsterstriper kan gi flere fordeler:
• Blomsterstriper mellom radene gjør fruktarealenes økosystem mer allsidig, og tiltrekker mange arter av rovinsekter, snyltere og pollinatorer. Et allsidig økosystem gir bedre biologisk skadedyrkontroll.
• Blomsterstriper gir de naturlige fiendene husly og mat (pollen, nektar, andre byttedyr). Det vedlikeholder og øker populasjonen i frukthagen.
• Kort avstand til blomsterstripene gjør rovinsekter og parasitoider mer effektive til biologisk bekjemping, særlig for arter som er lite mobile.
• Jorda under blomsterstripene fremmer nyttedyrene som lever på jordoverflaten, f.eks. rovbiller og edderkopper.

 

Se rapport under «relevante dokumenter».

Top