Foods of Norway

| Type artikkel: Forskningsinstitusjon
Foods of Norway-konsortiet består av ni akademiske og 15 industrielle partnere med kompetanse innen områdene bioprosessering, bioteknologi, fôrteknologi, fysiologi, ernæring, helse, genetikk, matkvalitet, samt ressursøkonomi og bærekraftanalyser.

Prosjektleder:

NMBU

Finansiering:

Totalbudsjett på over 200 millioner kroner. Norges forskningsråd finansierer prosjektet med 12 millioner årlig. I tillegg blir prosjektet finansiert av Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), de seks landbrukssamvirkene nevnt ovenfor (TINE, Nortura, Felleskjøpet, Felleskjøpet Fôrutvikling, Norsvin og Geno), og Biomar, AquaGen, Biomega, Viken skog, Borregård, Seaweed Energy Solution, Norilia, YARA.

Om senteret

Foods of Norway-konsortiet består av ni akademiske og 15 industrielle partnere med kompetanse innen områdene bioprosessering, bioteknologi, fôrteknologi, fysiologi, ernæring, helse, genetikk, matkvalitet, samt ressursøkonomi og bærekraftanalyser.

Senterets oppgaver

Senteret tar sikte på å utvikle nye fôrteknologiske løsninger ved hjelp av bioraffinering og annen avansert prosessering for å bedre fôrutnyttelsen i matproduksjonen. I tillegg til nye fôrressurser skal det gjøres et grundig arbeid for å kunne bedre dyras fôrutnyttelse gjennom avl. Dette inkluderer alt fra målinger i fjøset til studier av genomet.

Video

Top