Forbedret lagringsevne for norsk frukt og grønt 2010-2014

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Prosjektet har som mål å forbedre lagringsevnen for norsk frukt og grønt.

Bakgrunn

Det meste av norskdyrket frukt og grønt (inkludert potet) blir lagret. Lagringstapene er til dels store, anslagsvis 10-30 %. Tapene utgjør store verdier og et miljømessig og ressursmessig problem. Økt forbruk av frukt og grønt er ønskelig, både helsemessig og miljømessig. Bedring av kvalitet og økt utvalg av produkter basert på norske råvarer gjennom bedre lagring vil dermed være samfunnsmessig svært gunstig. Lagring av frukt og grønt er komplekst og krever god kompetanse innen plantefysiologi, plantepatologi og agronomi, så vel som tekniske og økonomisk innsikt. Det er nå behov for et løft på dette område, slik at verdikjeden frukt/grønt kan sikres tilgang på tilstrekkelig nasjonal kompetanse i tiden framover.  

Mål

Prosjektet har som mål å forbedre lagringsevnen for norsk frukt og grønt.  

Samarbeid

The project group will have cooperative activities with international partners in Scotland, USA, Italy, Slovenia and Spain.Bioforsk will cooperate with Dr. Alison Lees at SCRI, Scotland on postharvest diseases in potatoes. On maturity indicators for potatoes, a cooperation with Dr Ed C Lulai at USDA, North Dakota, is established. Within apples we will cooperate with the apple storage group in Bologna and Laimburg (Luca Corelli-Grappadelli and Angelo Zanella) on methods for studying cell number and size in apples. We will also collaborate with the University in Ljubljana, Slovenia (Rajko Vidrih) on flavour in apples (by adaption of the method used in stored cherries in an on-going cooperation) and with Lleida, Spain, where Christian Larrigaudiere at IRTA works on oxidative processes during senescence in apples. IRTA will be involved in WP2 on modified atmosphere storage of minimally processed vegetables.Most experimental work will be performed in Norway, while international partners will host Ph.D. students, scientists and other personnel involved in the project for shorter visits, to learn methods and/or perform some of the analyses. It will also be encouraged for Ph.D. students and staff from abroad to visit Norway and collaborate in the project.
Top