Forgrødevirkning av havre, oljevekster, erter og åkerbønne

| Type artikkel: Faktaark
Vekstskifte, veksling mellom plantearter, er kjent for å ha positiv effekt på både avlingsmengde og kvalitet. De positive effektene kan forklares med redusert sjukdomssmitte, og forbedret næringstilgang og jordstruktur. Andre forhold som nematoder, endrede fuktighetsforhold og konkurranse med ugras kan også ha betydning.

Forfatter:

Unni Abrahamsen

År:

2018

Se hele teksten under «relevante dokumenter».

Top