Forskjeller i artsmangfold mellom økologiske gårdsbruk og konvensjonelle gårdsbruk

| Type artikkel: Publisert studie
I denne studien rapporteres effektene av økologisk landbruk på artsmangfoldet på landområdene, gårdene og regionene, ved prøvetakning av plantene, mark, edderkopper og bier på 1470 landområder ved 205 tilfeldig utvalgte økologiske og ikke-økologiske gårder i 12 europeiske og afrikanske regioner.

Forfattere:

Manuel K. Schneider, Gisela Lüscher, Philippe Jeanneret, Michaela Arndorfer, Youssef Ammari, Debra Bailey, Katalin Balázs, András Báldi, Jean-Philippe Choisis, Peter Dennis, Sebastian Eiter, Wendy Fjellstad, Mariecia D. Fraser, Thomas Frank, Jürgen K. Friedel, Salah Garchi, Ilse R. Geijzendorffer, Tiziano Gomiero, Guillermo Gonzalez-Bornay, Andy Hector, Gergely Jerkovich, Rob H.G. Jongman, Esezah Kakudidi, Max Kainz, Anikó Kovács-Hostyánszki, Gerardo Moreno, Charles Nkwiine, Julius Opio, Marie-Louise Oschatz, Maurizio G. Paoletti, Philippe Pointereau, Fernando J. Pulido, Jean-Pierre Sarthou, Norman Siebrecht, Daniele Sommaggio, Lindsay A. Turnbull, Sebastian Wolfrum og Felix Herzog.

Årstall:

2013

Gains to species diversity in organically farmed fields are not propagated at the farm level

 

Bakgrunn

Økologisk landbruk omtales som mindre miljøbelastende, men overraskende lite er kjent omkring effektene på gårdsnivå – hovedenheten for beslutninger.

 

Fremgangsmåte

I denne studien rapporteres effektene av økologisk landbruk på artsmangfoldet på landområdene, gårdene og regionene, ved prøvetakning av plantene, mark, edderkopper og bier på 1470 landområder ved 205 tilfeldig utvalgte økologiske og ikke-økologiske gårder i 12 europeiske og afrikanske regioner.

 

Funn

Artsrikdommen er i gjennomsnitt 10,5 % høyere ved økologiske gårder, i motsetning til ikke-økologiske produksjonsfelt, med høyest gevinst i intensive åkerlandskap (rundt +45 %). Gevinst i artsrikdom er delvis forårsaket av høyere organismeoverflod og er vanlig hos planter og bier, men intermitterende i meitemark og edderkopper. Den gjennomsnittlige gevinsten er marginale 4,6 % på gården og 3,1 % på reionalt nivå, selv i intensive dyrkbare regioner.

 

Konklusjon

Det er nødvendig med flere og målrettede tiltak for å oppfylle det økologiske landbrukets forpliktelse om fordeler ved jordbruksarealenes biologiske mangfold.

Top