Fra rekeskall til økologisk gjødsel i nordnorsk planteproduksjon 2007-2010

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Rekeindustrien har ei utfordring for behandling av avfall fra produksjon av pillede reker, i form av rekeskall og skyllevann som inneholder store mengder næringsstoffer. Innen økologisk produksjon er nettopp tilgang på næringsstoffer en av flaskehalsene for å få økt dyrking og omsetning. Dette blå-grønne prosjektet skal skape en vinn-vinn-situasjon gjennom å utvikle et anvendelig organisk gjødselprodukt basert på avfall fra rekeindustrien som grunnlag for økt økologisk matproduksjon.

Bakgrunn

Rekeindustrien har ei utfordring for behandling av avfall fra produksjon av pillede reker, i form av rekeskall og skyllevann som inneholder store mengder næringsstoffer. Innen økologisk produksjon er nettopp tilgang på næringsstoffer en av flaskehalsene for å få økt dyrking og omsetning.

Rekeskall og annet slakteriavfall står på Mattilsynets liste over godkjente gjødslingsmidler. Ved henvendelse til Debio får vi opplyst at rekeskall vil kunne godkjennes som gjødsel i forbindelse med en økologisk planteproduksjon etter søknad fra vedkommende bruker. Et viktig argument for å kunne ta i bruk rekeskall som gjødsel blir opplyst bl a å være manko på husyrgjødsel i området. Med den stadige nedgangen i husdyrhold i området vil husdyrgjørsel bli mangelvare i fremtiden.

Mål

Dette blå-grønne prosjektet skal skape en vinn-vinn-situasjon gjennom å utvikle et anvendelig organisk gjødselprodukt basert på avfall fra rekeindustrien som grunnlag for økt økologisk matproduksjon.

Fremgangsmåte

Prosjektet skal utvikle teknikk for produksjon av et granulert gjødselprodukt som kan anvendes i utstyr som allerede eksisterer i landbruksproduksjonen i dag. Det skal studeres hvordan og hvor raskt de ulike næringsemnene frigjøres i jorda, og om produktet har en gunstig effekt på forekomst av plantesykdommer.  Poteten skal dyrkes i kontrollert klima og smittefri jord med ulike rekeskallprodukter ( pellets, mel ). Pottene tilføres smittestoffer av viktige skurvtyper som flatskurv, svartskurv, sølvskurv og blæreskurv. Internasjonalt foregår en rekke studier av kitinbaserte avfallsprodukter og chitosan (krabbeskjell, rekeskall mv) og virkningen det ahr på plantehelse (eks Prevost et al. 2006).

Samarbeid

Prosjektet eies av rekeprodusenten Stella Polaris AS og potetorganisasjonen Ottar. Fiskeriforskning og Bioforsk har ansvaret for FoU-aktivitetene i prosjektet.

Top