Frisk salat i Rogaland: Storknolla råtesopp – biologi og nedkjemping

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Redusere problema med storknolla råtesopp i norsk salat gjennom utvikling av effektive og miljøvennlege kontrollstrategiar.

Kontaktperson:

Berit Nordskog

Institusjon:

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Samarbeid:

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Rogaland, Gartnerhallen, Nordisk Alkali, norske salatprodusenter, NLR Agder, NLR Nord-Trøndelag, NLR Viken, NLR SørØst, University of Warwick.

Finansiering:

RFF Vestlandet har støtta prosjektet med 1 980 000 kroner

Prosjektbeskrivelse

Målsetting: Redusere problema med storknolla råtesopp i norsk salat gjennom utvikling av effektive og miljøvennlege kontrollstrategiar.

Prosjektansvarleg: Midtjord Gård.

Top