Fruktbarhet og struktur i jord fra jordbruksdrift på Østlandet 2011-2014

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Prosjektet søker å få mer erfaring og kompetanse om hvordan livet i jorda, jordfruktbarheten og jordstrukturen påvirkes ved ulik drift og naturgitte forhold.

Mål

Prosjektet søker å få mer erfaring og kompetanse om hvordan livet i jorda, jordfruktbarheten og jordstrukturen påvirkes ved ulik drift og naturgitte forhold.  

Fremgangsmåte

Prosjektet samarbeider tett med det Økologiske Foregangsfylkeprosjektet – «Levende matjord» – hvor VitalAnalyse bidrar med ulike biologiske tester av jord, kompost og aerobe kompostkulturer. En slik biologisk vurdering av jord og kompost (i tillegg til kjemiske analyser) er nytt i Norge. I prosjektet skal man følge enkeltbruk over tid for å få mer erfaring om hvordan livet i jorda, jordfruktbarheten og jordstrukturen påvirkes ved ulik drift og naturgitte forhold.
Top