GENEinnovate

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Kan man redusere rånesmak i svinekjøttet, avle frem storfe uten horn for å redusere skader på dyra og få mindre tørråte på poteter ved hjelp av genredigering – og hva med de etiske aspektene?
Initiativet ledes av Norsvin, og er et samarbeid med Geno, Graminor, AquaGen, NMBU og Bioteknologirådet. Formålet er å etablere et forskningsmiljø med kompetanse innen genredigeringsteknologi på husdyr, fisk og planter i Norge.   Mål – Teste ut teknologien for å redusere rånesmak i svinekjøtt ved hjelp av genredigering. – Teste ut muligheten for å bruke genredigering for å eliminere horn hos storfe for å unngå skader på dyra, samt forbedre fruktbarheten for NRF-kua. – Teste ut om man kan få frem poteter som ikke blir utsatt for tørråte. – Utforske juridiske, etiske og samfunnsmessige aspekter ved å bruke genredigering i avlsindustrien.
Top