Golvunderlagets inverkan på kornas gång

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Ben- och klövskador är ett dominerande problem vid mjölkkostallar. En allvarlig klövskada kostar ca 5300 SEK/ko. Golvytans egenskaper samt hygien påverkar hur säkert kon går på golvet.
Status: Pågående
Projektnummer: V1430018
Kategori: Forskningsprogram | Mjölk
Ansökningsår: 2014
Datum för slutrapport: 31 december 2018
Huvudsökande: Hans von Wachenfelt
Organisation: Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU
E-postadress: hans.von.wachenfelt@slu.se
Telefon: 040 - 41 54 85
Medsökande: Knut-Håkan Jeppsson
Beviljade medel: 1 380 000 SEK
    Projektet avser att ta fram en provningsmetodik som kan beskriva hur golvmaterialens egenskaper påverkar kornas gång. Målet är att förbättra befintliga golv och ta fram krav på nya golvmaterial som bättre uppfyller kraven på golvhygien, friktion och gåbarhet för kor. Gånganalys utförs vid vardera 10 gårdar med helt betonggolv respektive gummigolv vid 3 olika hygiennivåer. På gångbanan mäts golvets renhet, friktion, mjukhet och ytråhet på 2 provytor. Gånganalys utförs med digital videokamera samt gånganalysprogram. Golvets hygien utvärderas med kolorimetrisk metod samt friktion, hårdhet och ytråhet med fysikaliska metoder. Statistisk bearbetning visar hur dessa 4 faktorer inverkar på golvets gårbarhet och ger gränsvärden för utformning av golv med säker gång. Resultaten publiceras i vetenskaplig artikel.
Top